Právní

Naposledy změněno: ledna 23, 2022

Právní

Datum účinnosti: ledna 23, 2022

TYTO SLUŽBY POSKYTUJE SPOLEČNOST NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU JEJICH SLUŽEB NEBO INFORMACÍ, OBSAHU NEBO MATERIÁLŮ V NĚM OBSAŽENÝCH. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO SLUŽEB, JEJICH OBSAH A JAKÉKOLI SLUŽBY ČI POLOŽKY ZÍSKANÉ OD NÁS JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

ANI SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ S OHLEDEM NA ÚPLNOST, ZABEZPEČENÍ, SPOLEHLIVOST, KVALITU, PŘESNOST NEBO DOSTUPNOST SLUŽEB. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÝCH SLUŽEB, ANI SPOLEČNOST ANI NIKDO SPOJENÝ SE SPOLEČNOSTÍ NEPROHLAŠUJÍ ANI NEZARUČUJÍ, ŽE SLUŽBY, JEJICH OBSAH NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY ČI POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, BUDOU PŘESNÉ, NEBO SPOLEHLIVÉ, NEBO SPOLEHLIVÉ, PŘESNÉ, NEBO SPOLEHLIVÉ. ŽE SLUŽBY NEBO SERVER, KTERÝ JSOU DOSTUPNÉ, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY NEBO ŽE SLUŽBY NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB JINAK SPLŇUJÍ VAŠE POTŘEBY NEBO OČEKÁVÁNÍ.

SPOLEČNOST TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ NA JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY.

VÝŠE UVEDENÉ NEOVLIVŇUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

S VÝJIMKOU ZÁKONA ZAKÁZÁ NÁS A NAŠE VEDOUCÍ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE NEŠKODNÉ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, REKRESIVNÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JAK VZNIKNE A VZNIKNE (VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH PE SOUDNÍ A ROZHODČÍ SOUDU NEBO PŘED SOUDEM ČI ODVOLÁNÍM, JESTLIŽE JAKÝKOLIV JAKÝKOLI, AŤ JSOU ZVEDENY SPORY NEBO ARBITRACE, AŤ JIŽ PŘI SMLUVNÍ AKCI, Z nedbalosti, NEBO JINÉM deliktuálním jednání, NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁSLEDUJÍCÍ SOUHLAS ČI SOUHLAS BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLI NÁROKY ZA ÚJMY NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY A JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI FEDERÁLNÍHO, STÁTNÍHO NEBO MÍSTNÍHO ZÁKONA, STANOV, PRAVIDEL NEBO PŘEDPISŮ, I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST DASBEUCHENAMED SPOLEČNOSTI DASBEUCHENAMED SPOLEČNOSTI SPOL. . S VÝJIMKOU ZÁKONA ZAKÁZÁ, POKUD JE ZJIŠTĚNO ODPOVĚDNOST NA STRANĚ SPOLEČNOSTI, BUDE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEVZNIKNE NÁSLEDNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Když navštívíte naše stránky, služby nebo nástroje nebo s nimi interagujete, můžeme my nebo naši autorizovaní poskytovatelé služeb používat soubory cookie k ukládání informací, které vám pomohou poskytovat lepší, rychlejší a bezpečnější zkušenosti, a pro marketingové účely.

Tento nástroj je poskytován pouze pro informační účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí k poskytování přesných údajů, uživatelé musí uznat, že tato webová stránka nenese žádnou odpovědnost za jejich přesnost. Pouze vaše banka může potvrdit správné informace o bankovním účtu. Pokud provádíte důležitou platbu, která je časově kritická, doporučujeme nejprve kontaktovat svou banku.