Legali

Modifikat l-aħħar: Jannar 23, 2022

Legali

Data effettiva: Jannar 23, 2022

DAWN IS-SERVIZZI HUMA PROVDUTI MILL-KUMPANIJA FUQ BAŻI “KIF INHI” U “KIF DISPONIBBLI”. KUMPANIJA MA TAGĦMEL L-EBDA RAPPREŻENTAZZJONIJIET JEW GARANZIJI TA 'KULL TIP, ESPRESSI JEW IMPLICITI, DWAR L-OPERAZZJONI TAS-SERVIZZI TAGĦHOM, JEW L-INFORMAZZJONI, KONTENUT JEW MATERJALI INKLUŻI FIHOM. INTI TAQBEL ESPRESSAMENT LI L-UŻU TIEGĦEK TA' DAWN IS-SERVIZZI, IL-KONTENUT TAGĦHOM, U KWALUNKWE SERVIZZI JEW OĠĠETTI MIKSUBA MINNNA HUWA GĦAR-RISKJU UNIKA TIEGĦEK.

LA KUMPANIJA UBQAS KWALUNKWE PERSUNA ASSOĊJATA MAL-KUMPANIJA MA TAGĦMEL XI GARANZIJA JEW RAPPREŻENTAZZJONI FIR-RIGWARD TAL-KOMPLETITÀ, SIGURTÀ, AFFIDABILTÀ, KWALITÀ, EŻATTEZJONI, JEW DISPONIBBILTÀ TAS-SERVIZZI. MINGĦAJR MA LI LIMITA DAWK TA' TĦEJN, LA KUMPANIJA U L-ĦADD ASSOĊJAT MAL-KUMPANIJA JIRRAPPREŻENTA JEW JIGGERRARANTI LI IS-SERVIZZI, IL-KONTENUT TAGĦHOM, JEW KWALUNKWE SERVIZZI JEW OĠĠETTI MIKSUBA PERMEZZ TAS-SERVIZZI SE JKUNU PREĊATTI, MINGĦAJR AFFIDABILT, KORRETTI, MINGĦAJR KORRETTI, KORRETTI, MINGĦAJR TAS-SERVIZZI JEW OĠĠETTI MIKSUBA PERMEZZ TAS-SERVIZZI. LI IS-SERVIZZI JEW IS-SERVER LI JAGĦMILHA DISPONIBBLI HUMA B'XEJN MINN VIRUS JEW KOMPONENTI OĦRAJN TA' ĦSARA JEW LI IS-SERVIZZI JEW KWALUNKWE SERVIZZI JEW OĠĠETTI MIKSUBA PERMEZZ TAS-SERVIZZI GĦANDHOM GĦANDEK GĦANDEK GĦANDEK JILĦQU L-ĦTIĠIJIET JEW L-ISTENNIJIET TIEGĦEK.

KUMPANIJA B'DAN TIĊĦAD GĦALL-GARANZIJI KOLLHA TA' KULL TIP, KEMM ESPLIĊI JEW IMPLICITI, STATUTArji, JEW MOD IEĦOR, INKLUŻI IMMA MHUX LIMITATI GĦAL KWALUNKUN GARANZIJI TA' KUMMERĊJABILITÀ, NUQQAS TA' KIS, U ADATTAZZJONI GĦAL GĦAN PARTIKOLARI.

DAK TA' TĦEJN MA JAFffettwa L-EBDA GARANZIJA LI MA JISTGĦU JIĠI ESKLUŻI JEW LIMITATI TAĦT IL-LIĠI APPLIKABBLI.

Ħlief KIF PROJBIT MILL-LIĠI, INTI SER IŻŻOMMA LILNA U L-UFFIĊJALI, DIRETTURI, IMPJEGATI U AĠENTI TAGĦNA MINĦAŻA GĦAL KWALUNKWE DANNI INDIRETTI, PUNITTIVI, SPEĊJALI, INĊIDENTALI, JEW KONSEKWENZJALI, MADANKOLLU JINĦOL (INKLUŻI L-Avukati U L-ESKOLLI TA’ RKOLLI U ESKOLLI). LITIGAZZJONI U ARBITRAĠĠ, JEW FIL-PROĊESSJONI JEW DWAR APPELL, JEKK IKUN, KEMM JEW LE LITIGAZZJONI JEW ARBITRAĠĠ JEW LE), KEMM F'AZZJONI TA' KUNTRATT, NEGLIĠENZA, JEW AZZJONI TORZJUŻA OĦRA, JEW LI JIRRIĦLU MINN JEW B'INKLUŻJONI. MINGĦAJR LIMITAZZJONI KWALUNKWE TALBA GĦAL KORRIMENT PERSONALI JEW DANNU TAL-PROPRJETÀ, LI JIRRIŻAW MINN DAN IL-FTEHIM U KWALUNKWE VOLOL MINNEK TA' KWALUNKWE LIĠIJIET, STATUTI, REGOLI, JEW REGOLAMENTI FEDERALI, STATALI, JEW LOKALI, ANKE JEKK IL-KUMPANIJA KIENET AVVIŻABBILTÀ TA' L-AVVIŻJONI TA' DAWK. . Ħlief KIF PROJBIT MILL-LIĠI, JEKK HEMM ISSAB RESPONSABBILTÀ MILL-PARTI TAL-KUMPANIJA, SE JIĠI LIMITAT GĦALL-AMMONT MĦALLSA GĦALL-PRODOTTI U/JEW SERVIZZI, U TAĦT L-EBDA ĊIRKOSTANZA MA JKUN JKUN DANNI KONSEKWENZJALI JEW PUNITTIVI. XI STATI MA JĦALLUX L-ESKLUŻJONI JEW LIMITAZZJONI TA’ DANNI PUNITTIVI, INĊIDENTALI JEW KONSEKWENZJALI, GĦALhekk IL-LIMITAZZJONI JEW ESKLUŻJONI TA’ QABEL JISTGĦU MA JAPPLIKAX GĦALIK.

Meta żżur jew jinteraġixxu mas-siti, is-servizzi jew l-għodda tagħna, aħna jew il-fornituri tas-servizz awtorizzati tagħna nistgħu nużaw cookies biex naħżnu informazzjoni biex jgħinuk nipprovdulek esperjenza aħjar, aktar mgħaġġla u aktar sigura u għal skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni.

Din l-għodda hija pprovduta għal skopijiet informattivi biss. Filwaqt li jsir kull sforz biex tiġi pprovduta data preċiża, l-utenti għandhom jirrikonoxxu li din il-websajt ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward tal-eżattezza tagħha. Il-bank tiegħek biss jista' jikkonferma l-informazzjoni korretta tal-kont bankarju. Jekk qed tagħmel ħlas importanti, li huwa kritiku taż-żmien, nirrakkomandaw li tikkuntattja l-bank tiegħek l-ewwel.