Likumīgs

Pēdējoreiz modificēts:

Likumīgs

Spēkā stāšanās datums:

ŠOS PAKALPOJUMUS UZŅĒMUMS SNIEDZ TĀDU TĀDU, TĀDU TĀDU UN TĀDU, KĀ IR PIEEJAMS. UZŅĒMUMS NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA, TIECAS VAI NETIEŠAS APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ SAVĀ PAKALPOJUMU DARBĪBU VAI TAJĀ IEKĻAUTO INFORMĀCIJU, SATURU VAI MATERIĀLIEM. JŪS SKAIDRI PIEKRĪTAT, KA ŠO PAKALPOJUMU, TO SATURA UN JEBKURU NO MUMS IEGŪTO PAKALPOJUMU VAI PRIEKŠMETU IZMANTOŠANA UZŅEMIES PIENĪGI JŪSU RISKU.

NE UZŅĒMUMS, ne neviena PERSONA, KAS SAISTĪTA AR UZŅĒMUMU, NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU PILNĪGUMU, DROŠĪBU, UZTICAMĪBU, KVALITĀTI, PRECIZITĀTI VAI PIEEJAMĪBU. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, NE UZŅĒMUMS, NE KĀDS, KAS SAISTĪTS AR UZŅĒMUMU NEAPSTIPRINĀ UN GARANTĒ, KA PAKALPOJUMI, TO SATURS VAI JEBKĀDI PAKALPOJUMI VAI PRIEKŠMETI, KAS IEGŪTI AR PAKALPOJUMU, BŪS PRECĪZI, ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMU, UZŅĒMUŠI. KA PAKALPOJUMI VAI SERVERIS, KAS TO PADAĻA PIEEJAMU, IR BEZ VĪRUSIEM VAI CITĀM KAITĪGĀM KOMPONENTĒM, VAI KA PAKALPOJUMS VAI JEBKĀDI PAKALPOJUMI VAI PRIEKŠMETI, KAS IEGŪTI AR PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU, ATBILDĪS JŪSU VAJADZĪBĀM.

UZŅĒMUMS AR ŠO ATKĀRTOJĀS JEBKĀDAS VEIDA GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, LIKUMĀ NOTEIKTĀM VAI CITĀDIEM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, GARANTIJĀM PAR TIRDZNIECĪBU, PĀRKĀPUMU UN DARBĪBAS PIEMĒROTĀM.

IEPRIEKŠ MINĒTAIS NEIETEKMĒ NEKĀDAS GARANTIJAS, KAS NEVAR IZSLĒGT VAI IEROBEŽOTAS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMĀM LIKUMIEM.

IZŅEMOT AR LIKUMĀ AIZLIEGTO GADĪJUMU, JŪS TURĒSAT MŪS UN MŪSU AMATPERSONUS, DIREKTORUS, DARBINIEKUS UN AĢENTUS NEKAIDĪGUS PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, SODĪGIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZSEKOTIEM KAITĒJUMIEM (TOMĒR ATKĀRTOTI UN ATKRĀTĀS ITĀCIJAS AIZSARDZĪBĀS TIESĀS UN ŠĶĪRĒJĀ ATTIECĪBAS VAI TIESĀ VAI APELĀCIJA, JA TĀDĀ TĀDA, Neatkarīgi no tā, vai TIESAS VAI ŠĶĪRĒJĀ IR IESTĀTA VAI NE), ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMA DARBĪBAS, NELAUDZĪBAS VAI CITAS STRĀDĪGAS DARBĪBAS PAR LĪGUMU, LĪGUMA LĪGUMU BEZ IEROBEŽOJUMA JEBKĀDAS PRASĪBAS PAR PERSONISKĀM TRAUMĀM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS IZRIETĀS NO ŠĪ LĪGUMA UN JEBKURU IZPĀRĀPUMIEM FEDERĀLOS, ŠTATAS VAI VIETĒJOS LIKUMUS, STATUTUS, NOTEIKUMUS VAI NOTEIKUMUS, KAS IR PIEŅĒMUSI ŠO LĪGUMU, IZVĒRTĒJĀM, IEPRIEKŠĒJĀM IETEIKUMIEM. . IZŅEMOT AR LIKUMĀ AIZLIEGTO GADĪJUMU, JA UZŅĒMUMS IR ATBILDĪTA ATBILDĪBA, TĀ TIKS IEROBEŽOTA AR SUMMU, KAS SAMAKSĀ PAR PRODUKTIEM UN/VAI PAKALPOJUMIEM, UN NEKĀDĀ APSTĀKĻI NEBŪS IZSEKOTI VAI PASĀKUMI. DAŽĀS ŠTATOS NEATĻAUJ SODA, NEJAUŠU VAI IZSLĒGTO ZAUDĒJUMU IZSLĒGŠANU VAI IEROBEŽOJUMU, TĀPĒC IEPRIEKŠĒJAIS IEROBEŽOJUMS VAI IZSLĒGŠANA VAR ATTIECĪBĀ UZ JUMS.

Kad apmeklējat mūsu vietnes, pakalpojumus vai rīkus vai mijiedarbojaties ar tiem, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkfailus informācijas glabāšanai, lai palīdzētu jums nodrošināt labāku, ātrāku un drošāku pieredzi un mārketinga nolūkos.

Šis rīks ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Lai gan tiek darīts viss iespējamais, lai sniegtu precīzus datus, lietotājiem ir jāatzīst, ka šī vietne neuzņemas nekādu atbildību par tās precizitāti. Tikai jūsu banka var apstiprināt pareizu bankas konta informāciju. Ja veicat svarīgu maksājumu, kas ir svarīgs laiks, mēs iesakām vispirms sazināties ar savu banku.