משפטי

שונה לאחרונה:

משפטי

תאריך אפקטיבי:

שירותים אלה מסופקים על ידי החברה על בסיס "כמות שהם" ו"כפי שהם זמינים". החברה אינה נותנת מצגים או התחייבויות מכל סוג שהוא, מפורשות או משתמעות, באשר לתפעול השירותים שלה, או למידע, לתוכן או לחומרים הכלולים בהם. אתה מסכים במפורש שהשימוש שלך בשירותים אלה, בתוכן שלהם ובכל שירותים או פריטים שהושגו מאתנו הוא באחריותך הבלעדית.

אף חברה או אדם הקשור לחברה לא נותנים כל אחריות או מצג באשר לשלמות, אבטחה, אמינות, איכות, דיוק או זמינות של השירותים. מבלי להגביל את האמור לעיל, לא חברה ולא איש הקשור לחברה מייצגת או מתחייבת שהשירותים, תוכנם, או שירותים או פריטים כלשהם שהושגו באמצעות השירותים, לא יבוטלו, יבוטלו, יבוטלו, יבוטלו, יבוטלו. שהשירותים או השרת שהופך אותו לזמין הם נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים או שהשירותים או כל שירות או פריט שהושגו דרך השירותים שלך יפגשו אותך אחרת.

החברה מתנערת בזאת מכל האחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או משתמעת, חוקתית או אחרת, לרבות אך לא מוגבלת לשום אחריות של סחירות, אי-הפרה, והתאמה לעניין.

האמור לעיל אינו משפיע על כל אחריות אשר לא ניתן להחריג או להגביל על פי החוק החל.

פרט לאסור על פי חוק, אתה תחזיק אותנו ואת השוטרים, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלנו ללא מזיקים עבור כל נזק עקיף, עונשי, מיוחד, מקרי או תוצאתי, עם זאת, עם כל הנזק הנובע ממנו (וכלל הנזקים האחרים) ליטיגציה ובוררות, או במשפט או בערעור, אם בכלל, בין אם הוגשה ליטיגציה או בוררות, בין אם בפעולה של חוזה, רשלנות, או פעולה נזיקית אחרת, או כתוצאה מכך, או כתוצאה מכך. ללא הגבלה כל תביעה לפציעה אישית או נזק לרכוש, הנובעת מהסכם זה ומכל הפרה שלך על ידך של כל חוקים פדרליים, מדינתיים או מקומיים, חוקים, כללים או תקנות, גם אם ניתנה בהנחיית החברה. . למעט האסור על פי חוק, אם תימצא חבות מצד החברה, היא תוגבל לסכום ששולם עבור המוצרים ו/או השירותים, ובשום נסיבות לא יהיו נזקים או פיצויים. מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של נזקים עונשיים, מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או ההחרגה הקודמת לא יחולו עליך.

כאשר אתה מבקר או מקיים אינטראקציה עם האתרים, השירותים או הכלים שלנו, אנו או ספקי השירות המורשים שלנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie לאחסון מידע כדי לעזור לך לספק לך חוויה טובה יותר, מהירה ובטוחה יותר ולמטרות שיווקיות.

כלי זה מסופק למטרות מידע בלבד. למרות שנעשה כל מאמץ לספק נתונים מדויקים, על המשתמשים להכיר בכך שאתר זה אינו נושא באחריות כלשהי ביחס לדיוק שלו. רק הבנק שלך יכול לאשר את פרטי חשבון הבנק הנכונים. אם אתה מבצע תשלום חשוב, שהוא קריטי בזמן, אנו ממליצים לפנות תחילה לבנק שלך.