Lovlig

Sist endret: januar 23, 2022

Lovlig

Ikrafttredelsesdato: januar 23, 2022

DISSE TJENESTERNE LEVERES AV SELSKAPET PÅ EN "SOM DE ER" OG "SOM TILGJENGELIG". SELSKAPET GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ANGÅENDE DRIFT AV DERES TJENESTER, ELLER INFORMASJON, INNHOLD ELLER MATERIALER INKLUDERT DER. DU GODTAR UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV DISSE TJENESTER, DERES INNHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER ELLER ARTIKLER SOM ER FÅET FRA OSS ER PÅ DIN EGEN RISIKO.

VERKEN SELSKAP ELLER NOEN PERSON TILKNYTTET SELSKAP GIR NOEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON MED HENSYN TIL TJENESTERNES FULLSTENDIGHET, SIKKERHET, PÅLITELIGHET, KVALITET, NØYAKTIGHET ELLER TILGJENGELIGHET. UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGNEDE, VERKEN SELSKAP ELLER NOEN TILKNYTTET SELSKAP REPRESENTERER ELLER GARANTERER AT TJENESTERNE, DERES INNHOLD, ELLER TJENESTER ELLER ARTIKLER FÅET GJENNOM TJENESTERNE VIL VÆRE GJENNOMFRITT, GJENNOMFØRT, GJENNOMFØRT, GJORT AT TJENESTERNE ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER AT TJENESTERNE ELLER TJENESTER ELLER ARTIKLER SOM GJØRES GJENNOM TJENESTERNE ELLERS VIL MØTE DEG.

SELSKAPET FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER AV NOEN SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEDTE ELLER ANNET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE OG EGNETHET FOR DEL.

OVENNEVNTE PÅVIRKER IKKE NOEN GARANTIER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOV.

UNNTATT SOM DET ER FORBUDT VED LOVEN, VIL DU HOLDE OSS OG VÅRE ANSATTE, DIREKTØRER, ANSATTE OG AGENTER USKADELIG FOR ENHVER INDIREKTE, STRAFFENDE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, MEN DET OPSTÅR MEN DET SKAL OPPSTÅR (OG EKSEMPEL) SØKSTØST OG VOLDGIFT, ELLER UNDER STØTTE ELLER UNDER ANKE, HVIS NOEN, ENTEN SØSSTØST ELLER VOLDGIFT ER INSTITERT ELLER IKKE), ENTEN I EN HANDLING AV KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER ANDRE SKADELIG SAK, ELLER SOM OPPÅR I TILKNYTTELSE AV, UTEN BEGRENSNING EVENTUELLE KRAV PÅ PERSONSKADE ELLER EIENDOMSSKADE SOM STÅR FRA DENNE AVTALEN OG EVENTUELLE BRUDD AV DEG AV NOEN FEDERAL, STATLIG ELLER LOKAL LOVGIVNING, STATUTTER, REGLER ELLER FORSKRIFTER, OGSÅ OM DET ER ANBEFALT AV SELSKAPET. . UNNTATT DET ER FORBUDT VED LOVEN, HVIS DET FINNES ANSVAR FRA SELSKAPET, VIL DET VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET BETALT FOR PRODUKTENE OG/ELLER TJENESTERNE, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL DET VÆRE FØLGESKADER ELLER SKADER. NOEN STATER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV STRAFFENDE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ DEN TIDLIGERE BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Når du besøker eller samhandler med våre nettsteder, tjenester eller verktøy, kan vi eller våre autoriserte tjenesteleverandører bruke informasjonskapsler for å lagre informasjon for å gi deg en bedre, raskere og sikrere opplevelse og for markedsføringsformål.

Dette verktøyet er kun gitt for informasjonsformål. Selv om det gjøres alt for å gi nøyaktige data, må brukere erkjenne at denne nettsiden ikke påtar seg noe ansvar med hensyn til nøyaktigheten. Bare banken din kan bekrefte riktig bankkontoinformasjon. Hvis du foretar en viktig betaling, som er tidskritisk, anbefaler vi å kontakte banken din først.