Hợp pháp

Sửa đổi lần cuối: Tháng 1 23, 2022

Hợp pháp

Ngày có hiệu lực: Tháng 1 23, 2022

CÁC DỊCH VỤ NÀY ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. CÔNG TY KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI VIỆC VẬN HÀNH CÁC DỊCH VỤ CỦA HỌ, HOẶC THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC BAO GỒM Ở ĐÓ. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY, NỘI DUNG CỦA CHÚNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC TỪ CHÚNG TÔI LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN.

KHÔNG CÓ CÔNG TY NÀO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO LIÊN KẾT VỚI CÔNG TY ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO TÔN TRỌNG SỰ HOÀN TOÀN, BẢO MẬT, TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH CÓ SN CỦA DỊCH VỤ. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, KHÔNG CÓ CÔNG TY NÀO LIÊN KẾT VỚI ĐẠI DIỆN CÔNG TY HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG CỦA HỌ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO DÙNG QUA DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC, TIN CẬY, KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC MÁY CHỦ LÀM CHO NÓ CÓ SN KHÔNG CÓ VIRUS VI HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN.

CÔNG TY TỪ CHỐI BẤT CỨ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DƯỚI ĐÂY HOẶC NGỤ Ý, TRUYỆN CỔ TÍCH HOẶC CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, KHÔNG LẠM PHÁT VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

ĐIỀU BẮT ĐẦU KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG.

NGOẠI TRỪ KHI BỊ LUẬT CẤM, BẠN SẼ GIỮ CHO CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI CÓ THỂ GÂY RA BẤT KỲ MỤC ĐÍCH, CÁN BỘ, ĐẶC BIỆT, SỰ CỐ, HOẶC THIỆT HẠI HẬU QUẢ NÀO, BAO GỒM CHI PHÍ NÓ (BAO GỒM TẤT CẢ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ CHI PHÍ BỐ TRÍ VÀ SẮP XẾP, HOẶC KHI THỬ HOẶC KHI XUẤT HIỆN, NẾU CÓ BẤT CỨ, BẤT CỨ HOẶC KHÔNG CÓ SẮP XẾP HOẶC SẮP XẾP), DƯỚI MỘT HÀNH VI HỢP ĐỒNG, ĐÀM PHÁN HOẶC HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG KHÁC, HOẶC SẮP RA NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO ĐỐI VỚI THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, PHÁT SINH TỪ THỎA THUẬN NÀY VÀ BẤT CỨ HÀNH VI VI PHẠM BẤT KỲ CỦA BẠN BẤT KỲ LUẬT LIÊN BANG, NHÀ NƯỚC HOẶC ĐỊA PHƯƠNG, THỐNG KÊ, QUY TẮC HOẶC QUY ĐỊNH, NGAY CẢ NẾU CÔNG TY ĐÃ CÓ KHẢ NĂNG TRƯỚC HẠN . NGOẠI TRỪ DO PHÁP LUẬT CẤM, NẾU CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỘT PHẦN CỦA CÔNG TY, NÓ SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG SỐ TIỀN ĐƯỢC TRẢ CHO CÁC SẢN PHẨM VÀ / HOẶC DỊCH VỤ VÀ KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO SẼ CÓ THIỆT HẠI HẬU QUẢ HOẶC TRÁCH NHIỆM. MỘT SỐ THỐNG KÊ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI VÔ CÙNG, BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ, VÌ VẬY GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRƯỚC CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ hoặc công cụ của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu trữ thông tin nhằm giúp cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn và cho các mục đích tiếp thị.

Công cụ này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Trong khi mọi nỗ lực được thực hiện để cung cấp dữ liệu chính xác, người dùng phải thừa nhận rằng trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến tính chính xác của nó. Chỉ ngân hàng của bạn mới có thể xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng chính xác. Nếu bạn đang thực hiện một khoản thanh toán quan trọng, đây là thời điểm quan trọng, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với ngân hàng của bạn trước.