legal

Modificat ultima dată: ianuarie 23, 2022

legal

Data efectivă: ianuarie 23, 2022

ACESTE SERVICII SUNT FURNIZATE DE COMPANIE PE BAZĂ „CA AȘA ESTE” ȘI „AȘAT DISPONIBIL”. COMPANIA NU OFERĂ DECLARAȚII SAU GARANȚII DE NICIUN FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, CU PRIVIRE LA OPERAREA SERVICIILOR LOR SAU LA INFORMAȚII, CONȚINUT SAU MATERIALE INCLUSE ÎN ACESTEA. SUNTEȚI EXPRES DE ACORD CĂ UTILIZAREA DVS. ACESTE SERVICII, CONȚINUTUL LOR ȘI ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINITE DE LA NOI ESTE PE UNCUL DVS. RISC.

NI COMPANIA ȘI NICIO PERSOANĂ ASOCIAȚĂ CU COMPANIE NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SAU REPREZENTARE CU RESPECT DE COMPLETITUDINEA, SECURITATEA, FIABILITATEA, CALITATEA, PRECURITATEA SAU DISPONIBILITATEA SERVICIILOR. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI MAI SUS, NICI COMPANIA ȘI NIMENI ASOCIAȚI CU COMPANIA NU DECLARA ȘI GARANTĂ CĂ SERVICIILE, CONȚINUTUL LOR SAU ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINITE PRIN SERVICII VOR FI ACCITE, INFERIOR, CORECTE, INCREDIBILE, INCREDITE CA SERVICIILE SAU SERVERUL CARE ÎL FACE DISPONIBIL SUNT FĂRĂ VIRUSURI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTORI SAU CA SERVICIILE SAU ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINITE PRIN SERVICII ÎN ALTER VOR RĂSPUNDE NEVOILOR SAU AȘTEPTĂRILOR DVS.

COMPANIA RENUNȚĂ PRIN PREZENTA TOATE GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, LEGALE SAU ALTE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA ORICE GARANȚII DE VANTABILITATE, NEÎNCĂLCARE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

CELE DE MAI MAI NU AFECTEAZĂ NICIO GARANȚIE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN LEGEA APLICĂ.

CU EXCEPȚIA PENTRU CU INTERZIS DE LEGE, NE VEȚI ȚINE SĂ NOI ȘI OFIȚIERI, DIRECTORII, ANGAJATII ȘI AGENȚII NOȘTRI INDEPENDENTI PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, PUNITIVE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE, ORIENTA ESTE APARE (INCLUSIV AVOCATĂRI ȘI AGENȚII LITIGII ȘI ARBITRAJ, SAU ÎN PROCES SAU ÎN APEL, DACĂ CARE SUNT INSTITUȚI CU LITIGII SAU ARBITRAJ, FIEA ÎNTR-O ACȚIUNE DE CONTRACTUL, NEGLIGENȚĂ SAU ALTĂ ACȚIUNE DELICITIOSĂ, SAU DERIVĂ DIN SAU ÎN LEGĂTARE, INCLUDERE FĂRĂ LIMITAȚI, ORICE RECLAȚIUNE PENTRU VĂTĂMIRE PERSONALĂ SAU DAUNE PROPRIETĂȚII, DERIVATE DIN ACEST ACORD ȘI ORICE ÎNCĂLCARE DE CĂTRE DVS. A ORICE LEGII, STATUT, REGULI SAU REGULAMENTE FEDERALE, STATALE SAU LOCALE, CHIAR DACĂ COMPANIA A FOST AVIZ PREVIZIȚIA . CU EXCEPȚIA CAZULUI INTERZIS DE LEGĂ, DACĂ EXISTĂ RESPONSABILITATE DIN PARTEA COMPANIEI, VA FI LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ PENTRU PRODUSE ȘI/SAU SERVICII, ȘI ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ VA EXISTĂ DAUNE CONSECUȚIONALE SAU PUNITIVE. UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR PUNITIVE, INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE, DECI LIMITAREA SAU EXCLUDEREA ANTERIOARE SĂ NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS.

Când vizitați sau interacționați cu site-urile, serviciile sau instrumentele noastre, noi sau furnizorii noștri de servicii autorizați putem folosi cookie-uri pentru stocarea informațiilor pentru a vă ajuta să vă oferim o experiență mai bună, mai rapidă și mai sigură și în scopuri de marketing.

Acest instrument este oferit doar în scop informativ. Deși se depun toate eforturile pentru a furniza date exacte, utilizatorii trebuie să recunoască faptul că acest site web nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la acuratețea acestuia. Numai banca dvs. poate confirma informațiile corecte ale contului bancar. Dacă efectuați o plată importantă, care este un timp critic, vă recomandăm să vă contactați mai întâi banca.