Rättslig

Senast ändrad: januari 23, 2022

Rättslig

Ikraftträdandedatum: januari 23, 2022

DESSA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS AV FÖRETAGET PÅ EN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIG". FÖRETAGET GER INGA UTSÄTTNINGAR ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANGÅENDE DRIFTEN AV DERAS TJÄNSTER ELLER INFORMATIONEN, INNEHÅLLET ELLER MATERIAL SOM INGÅR DÄR. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT DIN ANVÄNDNING AV DESSA TJÄNSTER, DERAS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER ARTIKEL SOM ERHÅLLS FRÅN OSS ÄR PÅ DIN EGEN RISK.

VARKEN FÖRETAG ELLER NÅGON PERSON SOM ASCIERAS MED FÖRETAGET GER NÅGON GARANTI ELLER REPRESSENTATION MED REPETERANDE TILL TJÄNSTERNAS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, PÅLITLIGHET, KVALITET, NOGGRANNHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, VARKEN FÖRETAG ELLER NÅGON SOM FÖRENAR MED FÖRETAGET REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR ATT TJÄNSTERNA, DERAS INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER FÖRMÅL SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA RÄTT, ELLER ÄRFRITT, ÄRFRITT, ÄRFRITT, ÄRFRITT. ATT TJÄNSTERNA ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT TJÄNSTERNA ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTERNA ANNAT KOMMER ATT MÖTA DIG.

FÖRETAGET AVSÄKER HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTÄLLDA ELLER ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL NÅGON GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÄDELSE OCH LÄMPLIGHET FÖR DEL.

Ovanstående PÅVERKAR INTE NÅGRA GARANTIER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

UTOM SOM FÖRBJUDET I LAG, KOMMER DU HÅLLA OSS OCH VÅRA ANSTÄLLARE, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER OSKADLIGA FÖR ALLA INDIREKTA, STRAFFANDE, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADA, MEN DET HELST UPPFÖLJER (OCH EVENTUELLA SKADOR TILLSTÅR) RÄTTSTÄLLER OCH SKILJEMÅL, ELLER VID RÄTTEGÅNG ELLER I OVERKLAGANDE, OM NÅGON, OM NÅGON, OM NÅGON RÄTTSTÄLLER ELLER SKILJEMÄN ÄR INSTITERADE ELLER INTE), ANTA I EN ÅTGÄRD OM KONTRAKT, FÖRSÖLLIGHET ELLER ANNAN SKADLIG ÅTGÄRD, ELLER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED, FÖRSIKTIGT UTAN BEGRÄNSNING NÅGOT ANSPRÅK PÅ PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, SOM UPPSTÅR FRÅN DETTA AVTAL OCH NÅGOT BROTTNING AV DIG MOT NÅGON FEDERAL, STATLIG ELLER LOKALA LAGAR, STATUTAR, REGLER ELLER BESTÄMMELSER, ÄVEN OM DIG FÖRESLÅR DIG. . OM DET FINNS ANSVAR PÅ FÖRETAGETS SIDA KOMMER DET ATT BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM BETALAS FÖR PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER DET FÖLJANDE ELLER BESLUT. VISSA STATER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV STRAFSKADOR, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DEN TIDIGARE BEGRÄNSNINGEN ELLER UNDANTAGET KANSKE INTE GÄLLER DIG.

När du besöker eller interagerar med våra webbplatser, tjänster eller verktyg kan vi eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer använda cookies för att lagra information för att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för marknadsföringsändamål.

Detta verktyg tillhandahålls endast i informationssyfte. Även om alla ansträngningar görs för att tillhandahålla korrekta uppgifter, måste användare erkänna att denna webbplats inte accepterar något som helst ansvar med avseende på dess riktighet. Endast din bank kan bekräfta korrekt bankkontoinformation. Om du gör en viktig betalning, som är tidskritisk, rekommenderar vi att du kontaktar din bank först.