Undang

Terakhir diubah suai: Januari 23, 2022

Undang

Tarikh kuat kuasa: Januari 23, 2022

PERKHIDMATAN INI DISEDIAKAN OLEH SYARIKAT SECARA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA". SYARIKAT TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI DALAM SEBARANG JENIS, TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI PENGENDALIAN PERKHIDMATAN MEREKA, ATAU MAKLUMAT, KANDUNGAN ATAU BAHAN YANG DISERTAKAN DI DALAMNYA. ANDA SECARA JELAS BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN ANDA TERHADAP PERKHIDMATAN INI, KANDUNGAN MEREKA DAN SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU BARANGAN YANG DIPEROLEHI DARIPADA KAMI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.

SYARIKAT ATAU MANA-MANA ORANG YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN ATAU PERWAKILAN MENGENAI KESEMPATAN, KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, KETEPATAN ATAU KESEDIAAN PERKHIDMATAN. TANPA MENGHADKAN PERKARA DI ATAS, SYARIKAT ATAU SESIAPA SYARIKAT YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT TIDAK MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA PERKHIDMATAN, KANDUNGAN MEREKA ATAU MANA-MANA PERKHIDMATAN ATAU BARANGAN YANG DIPEROLEHI MELALUI PERKHIDMATAN AKAN TEPAT, TIDAK BOLEH DIPERCAYAI, TIDAK BOLEH DIPERCAYAI, TIDAK BOLEH DIPERCAYAI. BAHAWA PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN YANG MEMBUATNYA TERSEDIA ADALAH BEBAS VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA YANG LAIN ATAU BAHAWA PERKHIDMATAN ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI PERKHIDMATAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ATAU JANGKAAN ANDA.

SYARIKAT DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JENIS WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA MANA-MANA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, BUKAN PELANGGARAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN SEBARANG WARANTI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

KECUALI DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, ANDA AKAN MEMERANGKAN KAMI DAN PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, DAN EJEN KAMI TIDAK BERBAHAYA UNTUK SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, PUNITIF, KHAS, SAMPINGAN ATAU SAMBUTAN, WALAUPUN ADALAH TIMBUL (TERMASUK PEGUAM YANG DIPERCUTKAN DAN PEGUAM LITIGASI DAN TIMBANG TARA, ATAU PADA PERBICARAAN ATAU ATAS RAYUAN, JIKA ADA, SAMA ADA LITIGASI ATAU TIMBANG TARA DIINSTITUSIKAN), SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAK, KECUAIAN ATAU TINDAKAN LAIN YANG LAIN, ATAU TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN, SAMBUTAN TANPA HAD SEBARANG TUNTUTAN UNTUK KECEDERAAN DIRI ATAU KEROSAKAN HARTA, YANG TIMBUL DARIPADA PERJANJIAN INI DAN SEBARANG PELANGGARAN OLEH ANDA TERHADAP MANA-MANA UNDANG-UNDANG, STATUT, PERATURAN, ATAU PERATURAN PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN, WALAUPUN SYARIKAT TELAH DILARANG DITAMPAHKAN . KECUALI DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, JIKA TERDAPAT LIABILITI DIDAPATI PIHAK SYARIKAT, IA AKAN TERHAD KEPADA JUMLAH YANG DIBAYAR UNTUK PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN, DAN DALAM SEBARANG KEADAAN AKAN TERDAPAT KEROSAKAN AKIBAT ATAU PUNITIF. SESETENGAH NEGERI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD KEROSAKAN HUKUMAN, SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD ATAU PENGECUALIAN TERDAHULU MUNGKIN TIDAK BERKENAAN UNTUK ANDA.

Apabila anda melawat atau berinteraksi dengan laman, perkhidmatan atau alat kami, kami atau penyedia perkhidmatan kami yang sah boleh menggunakan kuki untuk menyimpan maklumat untuk membantu menyediakan anda dengan pengalaman yang lebih baik, lebih cepat dan selamat dan untuk tujuan pemasaran.

Alat ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Walaupun setiap usaha dibuat untuk memberikan data yang tepat, pengguna mesti mengakui bahawa laman web ini tidak menerima liabiliti apa pun berkenaan dengan ketepatannya. Hanya bank anda boleh mengesahkan maklumat akaun bank yang betul. Jika anda membuat pembayaran penting, iaitu masa kritikal, kami mengesyorkan untuk menghubungi bank anda terlebih dahulu.