wettelijk

Laatst gewijzigd: januari 23, 2022

wettelijk

Ingangsdatum: januari 23, 2022

DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. HET BEDRIJF GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HUN DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DAARIN OPGENOMEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, DE INHOUD HUN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VAN ONS VERKREGEN WORDEN, OP EIGEN RISICO IS.

NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON DIE AAN HET BEDRIJF IS GEASSOCIEERD GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF, NOCH IEMAND DAT DE DIENSTEN, HUN INHOUD OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS, OF ONBEWERKT ZULLEN ZIJN DAT DE DIENSTEN OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN ANDERS ZULLEN VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN.

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE IS NIET INVLOED OP GARANTIES DIE NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KUNNEN WORDEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

UITZONDERLIJK DOOR DE WET VERBODEN, ZAL U ONS EN ONZE OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN SCHADELIJK HOUDEN VOOR ENIGE INDIRECTE, BEPAALDE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, EVENWEL HET ONTSTAAT (INCLUSIEF PROCESVOERING EN ARBITRAGE, OF IN PROCES OF IN BEROEP, INDIEN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF EEN PROCES OF ARBITRAGE INGESTELD WORDT), HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE MOEILIJKE ACTIE, OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZONDER BEPERKING ENIGE CLAIM VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ENIGE SCHENDING DOOR U VAN ENIGE FEDERALE, STAATS- OF LOKALE WETTEN, STATUTEN, REGELS OF REGELGEVING, ZELFS ALS HET BEDRIJF EERDER MOGELIJK IS GEWEEST . BEHALVE ZOALS VERBODEN DOOR DE WET, ALS ER AANSPRAKELIJKHEID WORDT GEVONDEN VAN DE ONDERNEMING, ZAL HET BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN IS BETAALD, EN ER ZAL ER IN GEEN GEVAL GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE SCHADE ZIJN. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE VOORAFGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Wanneer u onze sites, services of tools bezoekt of ermee communiceert, kunnen wij of onze geautoriseerde serviceproviders cookies gebruiken voor het opslaan van informatie om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden en voor marketingdoeleinden.

Deze tool is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om nauwkeurige gegevens te verstrekken, moeten gebruikers erkennen dat deze website geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Alleen uw bank kan de juiste bankrekeninggegevens bevestigen. Als u een belangrijke betaling doet, die tijdkritisch is, raden we u aan eerst contact op te nemen met uw bank.