Danh sách BIN

Khám phá cơ sở dữ liệu BIN / IIN đầy đủ

Bạn có thể khám phá cơ sở dữ liệu của chúng tôi bằng cách sử dụng trang này, trang này được tạo ra để hiển thị cho bạn tất cả thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Bạn khám phá theo quốc gia, thương hiệu, loại hoặc ngân hàng, v.v.

Danh sách BIN / IIN là gì và nó cung cấp thông tin gì?

Xem tổng quan về dữ liệu số BIN được phân loại theo quốc gia, bạn có thể có ý tưởng về số BIN, ngân hàng và thương hiệu mà mỗi quốc gia có. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm một quốc gia cụ thể, tìm kiếm với tên quốc gia.

Để khám phá danh sách BIN của quốc gia nào, chỉ cần nhấp vào quốc gia bạn muốn biết thêm để chuyển đến trang có danh sách tất cả các ngân hàng và tổ chức phát hành thẻ. Một lần nữa, bạn có thể lọc tên ngân hàng / tổ chức phát hành để tìm những gì bạn đang tìm kiếm.

Khi bạn chọn một ngân hàng / tổ chức phát hành từ danh sách, bạn sẽ thấy một trang có danh sách đầy đủ các thương hiệu và số BIN / IIN với một số chi tiết. Ở đó, bạn có thể kiểm tra và xác minh số BIN / IIN mà bạn muốn miễn phí.

Khám phá số BIN theo quốc gia

Chỉ cần nhấp vào quốc gia bạn muốn xem các ngân hàng và số BIN của quốc gia đó

AFGHANISTAN

AFGHANISTAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ AFGHANISTAN

 • Tổng số BIN: 25
 • Visa: 9
 • Amex: 0
 • MasterCard: 16
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
ALBANIA

ALBANIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ALBANIA

 • Tổng số BIN: 102
 • Visa: 56
 • Amex: 2
 • MasterCard: 31
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 13
ALGERIA

ALGERIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ALGERIA

 • Tổng số BIN: 77
 • Visa: 44
 • Amex: 0
 • MasterCard: 18
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 15
AMERICAN SAMOA

AMERICAN SAMOA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ AMERICAN SAMOA

 • Tổng số BIN: 7
 • Visa: 4
 • Amex: 1
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
ANDORRA

ANDORRA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ANDORRA

 • Tổng số BIN: 71
 • Visa: 57
 • Amex: 2
 • MasterCard: 9
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 3
ANGOLA

ANGOLA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ANGOLA

 • Tổng số BIN: 104
 • Visa: 83
 • Amex: 0
 • MasterCard: 20
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
ANGUILLA

ANGUILLA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ANGUILLA

 • Tổng số BIN: 25
 • Visa: 23
 • Amex: 0
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
ANTIGUA AND BARBUDA

ANTIGUA AND BARBUDA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ANTIGUA AND BARBUDA

 • Tổng số BIN: 127
 • Visa: 86
 • Amex: 0
 • MasterCard: 41
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
ARGENTINA

ARGENTINA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ARGENTINA

 • Tổng số BIN: 1434
 • Visa: 777
 • Amex: 81
 • MasterCard: 384
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 192
ARMENIA

ARMENIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ARMENIA

 • Tổng số BIN: 199
 • Visa: 107
 • Amex: 4
 • MasterCard: 65
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 23
ARUBA

ARUBA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ARUBA

 • Tổng số BIN: 86
 • Visa: 61
 • Amex: 2
 • MasterCard: 23
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
AUSTRALIA

AUSTRALIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ AUSTRALIA

 • Tổng số BIN: 2788
 • Visa: 812
 • Amex: 292
 • MasterCard: 503
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1181
AUSTRIA

AUSTRIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ AUSTRIA

 • Tổng số BIN: 837
 • Visa: 205
 • Amex: 102
 • MasterCard: 165
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 365
AZERBAIJAN

AZERBAIJAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ AZERBAIJAN

 • Tổng số BIN: 476
 • Visa: 241
 • Amex: 1
 • MasterCard: 194
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 40
BAHAMAS

BAHAMAS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BAHAMAS

 • Tổng số BIN: 116
 • Visa: 82
 • Amex: 0
 • MasterCard: 34
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
BAHRAIN

BAHRAIN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BAHRAIN

 • Tổng số BIN: 309
 • Visa: 148
 • Amex: 44
 • MasterCard: 109
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 8
BANGLADESH

BANGLADESH

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BANGLADESH

 • Tổng số BIN: 508
 • Visa: 351
 • Amex: 6
 • MasterCard: 103
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 48
BARBADOS

BARBADOS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BARBADOS

 • Tổng số BIN: 95
 • Visa: 62
 • Amex: 0
 • MasterCard: 31
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 2
BELARUS

BELARUS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BELARUS

 • Tổng số BIN: 286
 • Visa: 181
 • Amex: 2
 • MasterCard: 62
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 41
BELGIUM

BELGIUM

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BELGIUM

 • Tổng số BIN: 580
 • Visa: 132
 • Amex: 112
 • MasterCard: 136
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 200
BELIZE

BELIZE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BELIZE

 • Tổng số BIN: 150
 • Visa: 61
 • Amex: 0
 • MasterCard: 79
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 10
BENIN

BENIN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BENIN

 • Tổng số BIN: 49
 • Visa: 36
 • Amex: 0
 • MasterCard: 13
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
BERMUDA

BERMUDA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BERMUDA

 • Tổng số BIN: 86
 • Visa: 39
 • Amex: 0
 • MasterCard: 46
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
BHUTAN

BHUTAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BHUTAN

 • Tổng số BIN: 10
 • Visa: 8
 • Amex: 0
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF

BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF

 • Tổng số BIN: 178
 • Visa: 133
 • Amex: 0
 • MasterCard: 39
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 6
BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BOSNIA AND HERZEGOVINA

 • Tổng số BIN: 311
 • Visa: 125
 • Amex: 90
 • MasterCard: 73
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 23
BOTSWANA

BOTSWANA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BOTSWANA

 • Tổng số BIN: 92
 • Visa: 85
 • Amex: 0
 • MasterCard: 7
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
BRAZIL

BRAZIL

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BRAZIL

 • Tổng số BIN: 6748
 • Visa: 1765
 • Amex: 1
 • MasterCard: 1400
 • Discover: 412
 • Các thương hiệu khác: 3170
BRUNEI DARUSSALAM

BRUNEI DARUSSALAM

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BRUNEI DARUSSALAM

 • Tổng số BIN: 75
 • Visa: 37
 • Amex: 1
 • MasterCard: 34
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 3
BULGARIA

BULGARIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BULGARIA

 • Tổng số BIN: 644
 • Visa: 193
 • Amex: 3
 • MasterCard: 183
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 265
BURKINA FASO

BURKINA FASO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BURKINA FASO

 • Tổng số BIN: 51
 • Visa: 42
 • Amex: 0
 • MasterCard: 9
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
BURUNDI

BURUNDI

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ BURUNDI

 • Tổng số BIN: 23
 • Visa: 18
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
CAMBODIA

CAMBODIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CAMBODIA

 • Tổng số BIN: 141
 • Visa: 102
 • Amex: 1
 • MasterCard: 31
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 7
CAMEROON

CAMEROON

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CAMEROON

 • Tổng số BIN: 75
 • Visa: 52
 • Amex: 0
 • MasterCard: 15
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 8
CANADA

CANADA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CANADA

 • Tổng số BIN: 16603
 • Visa: 1782
 • Amex: 348
 • MasterCard: 1062
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 13411
CAPE VERDE

CAPE VERDE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CAPE VERDE

 • Tổng số BIN: 32
 • Visa: 23
 • Amex: 0
 • MasterCard: 9
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
CAYMAN ISLANDS

CAYMAN ISLANDS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CAYMAN ISLANDS

 • Tổng số BIN: 106
 • Visa: 73
 • Amex: 0
 • MasterCard: 33
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

 • Tổng số BIN: 4
 • Visa: 3
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
CHAD

CHAD

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CHAD

 • Tổng số BIN: 21
 • Visa: 17
 • Amex: 0
 • MasterCard: 4
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
CHILE

CHILE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CHILE

 • Tổng số BIN: 1395
 • Visa: 178
 • Amex: 9
 • MasterCard: 134
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1074
CHINA

CHINA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CHINA

 • Tổng số BIN: 15663
 • Visa: 597
 • Amex: 46
 • MasterCard: 405
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 14615
COLOMBIA

COLOMBIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ COLOMBIA

 • Tổng số BIN: 1252
 • Visa: 534
 • Amex: 26
 • MasterCard: 301
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 391
COMOROS

COMOROS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ COMOROS

 • Tổng số BIN: 13
 • Visa: 9
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
CONGO

CONGO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CONGO

 • Tổng số BIN: 37
 • Visa: 32
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

 • Tổng số BIN: 101
 • Visa: 52
 • Amex: 0
 • MasterCard: 49
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
COOK ISLANDS

COOK ISLANDS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ COOK ISLANDS

 • Tổng số BIN: 15
 • Visa: 11
 • Amex: 1
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
COSTA RICA

COSTA RICA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ COSTA RICA

 • Tổng số BIN: 753
 • Visa: 373
 • Amex: 7
 • MasterCard: 256
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 117
COTE D'IVOIRE

COTE D'IVOIRE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ COTE D'IVOIRE

 • Tổng số BIN: 116
 • Visa: 89
 • Amex: 1
 • MasterCard: 20
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 6
CROATIA

CROATIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CROATIA

 • Tổng số BIN: 391
 • Visa: 109
 • Amex: 15
 • MasterCard: 101
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 166
CURACAO

CURACAO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CURACAO

 • Tổng số BIN: 116
 • Visa: 53
 • Amex: 0
 • MasterCard: 61
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 2
CYPRUS

CYPRUS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CYPRUS

 • Tổng số BIN: 207
 • Visa: 131
 • Amex: 2
 • MasterCard: 61
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 13
CZECH REPUBLIC

CZECH REPUBLIC

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ CZECH REPUBLIC

 • Tổng số BIN: 507
 • Visa: 157
 • Amex: 4
 • MasterCard: 196
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 150
DENMARK

DENMARK

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ DENMARK

 • Tổng số BIN: 1124
 • Visa: 182
 • Amex: 37
 • MasterCard: 245
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 660
DJIBOUTI

DJIBOUTI

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ DJIBOUTI

 • Tổng số BIN: 17
 • Visa: 10
 • Amex: 0
 • MasterCard: 7
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
DOMINICA

DOMINICA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ DOMINICA

 • Tổng số BIN: 24
 • Visa: 21
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
DOMINICAN REPUBLIC

DOMINICAN REPUBLIC

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ DOMINICAN REPUBLIC

 • Tổng số BIN: 616
 • Visa: 429
 • Amex: 13
 • MasterCard: 145
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 29
ECUADOR

ECUADOR

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ECUADOR

 • Tổng số BIN: 432
 • Visa: 211
 • Amex: 8
 • MasterCard: 130
 • Discover: 6
 • Các thương hiệu khác: 77
EGYPT

EGYPT

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ EGYPT

 • Tổng số BIN: 673
 • Visa: 289
 • Amex: 9
 • MasterCard: 326
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 49
EL SALVADOR

EL SALVADOR

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ EL SALVADOR

 • Tổng số BIN: 319
 • Visa: 211
 • Amex: 4
 • MasterCard: 96
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 8
EQUATORIAL GUINEA

EQUATORIAL GUINEA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ EQUATORIAL GUINEA

 • Tổng số BIN: 17
 • Visa: 11
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
ESTONIA

ESTONIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ESTONIA

 • Tổng số BIN: 119
 • Visa: 41
 • Amex: 1
 • MasterCard: 56
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 21
ETHIOPIA

ETHIOPIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ETHIOPIA

 • Tổng số BIN: 24
 • Visa: 18
 • Amex: 1
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
FAROE ISLANDS

FAROE ISLANDS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ FAROE ISLANDS

 • Tổng số BIN: 1
 • Visa: 1
 • Amex: 0
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
FIJI

FIJI

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ FIJI

 • Tổng số BIN: 27
 • Visa: 17
 • Amex: 1
 • MasterCard: 8
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
FINLAND

FINLAND

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ FINLAND

 • Tổng số BIN: 1000
 • Visa: 165
 • Amex: 152
 • MasterCard: 143
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 540
FRANCE

FRANCE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ FRANCE

 • Tổng số BIN: 3921
 • Visa: 2340
 • Amex: 128
 • MasterCard: 931
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 522
FRENCH POLYNESIA

FRENCH POLYNESIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ FRENCH POLYNESIA

 • Tổng số BIN: 2
 • Visa: 1
 • Amex: 1
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
GABON

GABON

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GABON

 • Tổng số BIN: 34
 • Visa: 28
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
GAMBIA

GAMBIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GAMBIA

 • Tổng số BIN: 29
 • Visa: 21
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 3
GEORGIA

GEORGIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GEORGIA

 • Tổng số BIN: 220
 • Visa: 128
 • Amex: 2
 • MasterCard: 71
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 19
GERMANY

GERMANY

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GERMANY

 • Tổng số BIN: 3686
 • Visa: 867
 • Amex: 142
 • MasterCard: 633
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 2044
GHANA

GHANA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GHANA

 • Tổng số BIN: 238
 • Visa: 170
 • Amex: 3
 • MasterCard: 55
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 10
GIBRALTAR

GIBRALTAR

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GIBRALTAR

 • Tổng số BIN: 42
 • Visa: 35
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
GREECE

GREECE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GREECE

 • Tổng số BIN: 609
 • Visa: 278
 • Amex: 9
 • MasterCard: 126
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 196
GRENADA

GRENADA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GRENADA

 • Tổng số BIN: 33
 • Visa: 28
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
GUAM

GUAM

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GUAM

 • Tổng số BIN: 41
 • Visa: 29
 • Amex: 0
 • MasterCard: 11
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
GUATEMALA

GUATEMALA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GUATEMALA

 • Tổng số BIN: 514
 • Visa: 398
 • Amex: 5
 • MasterCard: 92
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 19
GUINEA

GUINEA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GUINEA

 • Tổng số BIN: 33
 • Visa: 27
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
GUINEA-BISSAU

GUINEA-BISSAU

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GUINEA-BISSAU

 • Tổng số BIN: 8
 • Visa: 7
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
GUYANA

GUYANA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ GUYANA

 • Tổng số BIN: 24
 • Visa: 19
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
HAITI

HAITI

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ HAITI

 • Tổng số BIN: 67
 • Visa: 30
 • Amex: 0
 • MasterCard: 37
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)

HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)

 • Tổng số BIN: 6
 • Visa: 6
 • Amex: 0
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
HONDURAS

HONDURAS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ HONDURAS

 • Tổng số BIN: 365
 • Visa: 254
 • Amex: 4
 • MasterCard: 106
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
HONG KONG

HONG KONG

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ HONG KONG

 • Tổng số BIN: 1374
 • Visa: 352
 • Amex: 184
 • MasterCard: 327
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 511
HUNGARY

HUNGARY

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ HUNGARY

 • Tổng số BIN: 440
 • Visa: 173
 • Amex: 2
 • MasterCard: 208
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 57
ICELAND

ICELAND

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ICELAND

 • Tổng số BIN: 86
 • Visa: 51
 • Amex: 2
 • MasterCard: 28
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 5
INDIA

INDIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ INDIA

 • Tổng số BIN: 8507
 • Visa: 1742
 • Amex: 176
 • MasterCard: 1090
 • Discover: 1713
 • Các thương hiệu khác: 3786
INDONESIA

INDONESIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ INDONESIA

 • Tổng số BIN: 735
 • Visa: 378
 • Amex: 15
 • MasterCard: 273
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 69
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF

 • Tổng số BIN: 21
 • Visa: 6
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 12
IRAQ

IRAQ

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ IRAQ

 • Tổng số BIN: 147
 • Visa: 48
 • Amex: 0
 • MasterCard: 99
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
IRELAND

IRELAND

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ IRELAND

 • Tổng số BIN: 540
 • Visa: 173
 • Amex: 12
 • MasterCard: 82
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 273
ISLE OF MAN

ISLE OF MAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ISLE OF MAN

 • Tổng số BIN: 4
 • Visa: 2
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
ISRAEL

ISRAEL

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ISRAEL

 • Tổng số BIN: 352
 • Visa: 116
 • Amex: 13
 • MasterCard: 64
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 159
ITALY

ITALY

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ITALY

 • Tổng số BIN: 2813
 • Visa: 596
 • Amex: 142
 • MasterCard: 643
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1432
JAMAICA

JAMAICA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ JAMAICA

 • Tổng số BIN: 117
 • Visa: 69
 • Amex: 1
 • MasterCard: 34
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 13
JAPAN

JAPAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ JAPAN

 • Tổng số BIN: 13970
 • Visa: 1290
 • Amex: 130
 • MasterCard: 1175
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 11375
JERSEY

JERSEY

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ JERSEY

 • Tổng số BIN: 2
 • Visa: 0
 • Amex: 0
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
JORDAN

JORDAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ JORDAN

 • Tổng số BIN: 403
 • Visa: 212
 • Amex: 2
 • MasterCard: 179
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 10
KAZAKHSTAN

KAZAKHSTAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ KAZAKHSTAN

 • Tổng số BIN: 433
 • Visa: 287
 • Amex: 3
 • MasterCard: 119
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 24
KENYA

KENYA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ KENYA

 • Tổng số BIN: 339
 • Visa: 225
 • Amex: 9
 • MasterCard: 90
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 15
KIRIBATI

KIRIBATI

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ KIRIBATI

 • Tổng số BIN: 5
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

 • Tổng số BIN: 3
 • Visa: 2
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
KOREA, REPUBLIC OF

KOREA, REPUBLIC OF

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ KOREA, REPUBLIC OF

 • Tổng số BIN: 3457
 • Visa: 717
 • Amex: 100
 • MasterCard: 573
 • Discover: 356
 • Các thương hiệu khác: 1711
KOSOVO, REPUBLIC OF

KOSOVO, REPUBLIC OF

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ KOSOVO, REPUBLIC OF

 • Tổng số BIN: 55
 • Visa: 34
 • Amex: 0
 • MasterCard: 15
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 6
KUWAIT

KUWAIT

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ KUWAIT

 • Tổng số BIN: 271
 • Visa: 143
 • Amex: 0
 • MasterCard: 119
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 9
KYRGYZSTAN

KYRGYZSTAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ KYRGYZSTAN

 • Tổng số BIN: 80
 • Visa: 60
 • Amex: 0
 • MasterCard: 16
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 4
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

 • Tổng số BIN: 56
 • Visa: 37
 • Amex: 0
 • MasterCard: 13
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 6
LATVIA

LATVIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ LATVIA

 • Tổng số BIN: 278
 • Visa: 125
 • Amex: 3
 • MasterCard: 116
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 34
LEBANON

LEBANON

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ LEBANON

 • Tổng số BIN: 652
 • Visa: 321
 • Amex: 1
 • MasterCard: 324
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 6
LESOTHO

LESOTHO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ LESOTHO

 • Tổng số BIN: 8
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 4
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
LIBERIA

LIBERIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ LIBERIA

 • Tổng số BIN: 17
 • Visa: 12
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

 • Tổng số BIN: 54
 • Visa: 28
 • Amex: 0
 • MasterCard: 26
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
LIECHTENSTEIN

LIECHTENSTEIN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ LIECHTENSTEIN

 • Tổng số BIN: 4
 • Visa: 1
 • Amex: 0
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
LITHUANIA

LITHUANIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ LITHUANIA

 • Tổng số BIN: 174
 • Visa: 93
 • Amex: 3
 • MasterCard: 58
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 20
LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ LUXEMBOURG

 • Tổng số BIN: 394
 • Visa: 126
 • Amex: 1
 • MasterCard: 53
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 214
MACAO

MACAO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MACAO

 • Tổng số BIN: 190
 • Visa: 95
 • Amex: 1
 • MasterCard: 69
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 25
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

 • Tổng số BIN: 168
 • Visa: 75
 • Amex: 3
 • MasterCard: 53
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 37
MADAGASCAR

MADAGASCAR

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MADAGASCAR

 • Tổng số BIN: 32
 • Visa: 31
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
MALAWI

MALAWI

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MALAWI

 • Tổng số BIN: 36
 • Visa: 31
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
MALAYSIA

MALAYSIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MALAYSIA

 • Tổng số BIN: 908
 • Visa: 323
 • Amex: 47
 • MasterCard: 277
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 261
MALDIVES

MALDIVES

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MALDIVES

 • Tổng số BIN: 32
 • Visa: 17
 • Amex: 3
 • MasterCard: 10
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 2
MALI

MALI

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MALI

 • Tổng số BIN: 47
 • Visa: 37
 • Amex: 0
 • MasterCard: 8
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 2
MALTA

MALTA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MALTA

 • Tổng số BIN: 100
 • Visa: 42
 • Amex: 1
 • MasterCard: 44
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 13
MARSHALL ISLANDS

MARSHALL ISLANDS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MARSHALL ISLANDS

 • Tổng số BIN: 3
 • Visa: 2
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
MAURITANIA

MAURITANIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MAURITANIA

 • Tổng số BIN: 42
 • Visa: 27
 • Amex: 0
 • MasterCard: 14
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
MAURITIUS

MAURITIUS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MAURITIUS

 • Tổng số BIN: 164
 • Visa: 101
 • Amex: 2
 • MasterCard: 56
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 5
MEXICO

MEXICO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MEXICO

 • Tổng số BIN: 1723
 • Visa: 539
 • Amex: 239
 • MasterCard: 496
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 449
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF

MICRONESIA, FEDERATED STATES OF

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MICRONESIA, FEDERATED STATES OF

 • Tổng số BIN: 4
 • Visa: 3
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
MOLDOVA, REPUBLIC OF

MOLDOVA, REPUBLIC OF

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MOLDOVA, REPUBLIC OF

 • Tổng số BIN: 179
 • Visa: 98
 • Amex: 2
 • MasterCard: 57
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 22
MONGOLIA

MONGOLIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MONGOLIA

 • Tổng số BIN: 133
 • Visa: 92
 • Amex: 2
 • MasterCard: 27
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 12
MONTENEGRO

MONTENEGRO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MONTENEGRO

 • Tổng số BIN: 130
 • Visa: 61
 • Amex: 1
 • MasterCard: 58
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 10
MONTSERRAT

MONTSERRAT

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MONTSERRAT

 • Tổng số BIN: 7
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
MOROCCO

MOROCCO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MOROCCO

 • Tổng số BIN: 392
 • Visa: 161
 • Amex: 12
 • MasterCard: 86
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 133
MOZAMBIQUE

MOZAMBIQUE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MOZAMBIQUE

 • Tổng số BIN: 132
 • Visa: 116
 • Amex: 0
 • MasterCard: 16
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
MYANMAR

MYANMAR

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ MYANMAR

 • Tổng số BIN: 48
 • Visa: 24
 • Amex: 0
 • MasterCard: 19
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 5
NAMIBIA

NAMIBIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ NAMIBIA

 • Tổng số BIN: 61
 • Visa: 44
 • Amex: 0
 • MasterCard: 12
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 5
NEPAL

NEPAL

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ NEPAL

 • Tổng số BIN: 238
 • Visa: 208
 • Amex: 1
 • MasterCard: 26
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 3
NETHERLANDS

NETHERLANDS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ NETHERLANDS

 • Tổng số BIN: 856
 • Visa: 120
 • Amex: 112
 • MasterCard: 124
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 500
NETHERLANDS ANTILLES

NETHERLANDS ANTILLES

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ NETHERLANDS ANTILLES

 • Tổng số BIN: 1
 • Visa: 0
 • Amex: 1
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
NEW ZEALAND

NEW ZEALAND

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ NEW ZEALAND

 • Tổng số BIN: 464
 • Visa: 101
 • Amex: 99
 • MasterCard: 77
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 187
NICARAGUA

NICARAGUA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ NICARAGUA

 • Tổng số BIN: 200
 • Visa: 135
 • Amex: 4
 • MasterCard: 58
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 3
NIGER

NIGER

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ NIGER

 • Tổng số BIN: 26
 • Visa: 19
 • Amex: 0
 • MasterCard: 7
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
NIGERIA

NIGERIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ NIGERIA

 • Tổng số BIN: 483
 • Visa: 262
 • Amex: 2
 • MasterCard: 184
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 35
NORTHERN MARIANA ISLANDS

NORTHERN MARIANA ISLANDS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ NORTHERN MARIANA ISLANDS

 • Tổng số BIN: 10
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
NORWAY

NORWAY

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ NORWAY

 • Tổng số BIN: 894
 • Visa: 472
 • Amex: 96
 • MasterCard: 211
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 115
OMAN

OMAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ OMAN

 • Tổng số BIN: 224
 • Visa: 130
 • Amex: 0
 • MasterCard: 86
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 8
PAKISTAN

PAKISTAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ PAKISTAN

 • Tổng số BIN: 405
 • Visa: 180
 • Amex: 7
 • MasterCard: 102
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 116
PALAU

PALAU

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ PALAU

 • Tổng số BIN: 3
 • Visa: 2
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED

PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED

 • Tổng số BIN: 80
 • Visa: 33
 • Amex: 1
 • MasterCard: 30
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 16
PANAMA

PANAMA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ PANAMA

 • Tổng số BIN: 614
 • Visa: 331
 • Amex: 5
 • MasterCard: 244
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 34
PAPUA NEW GUINEA

PAPUA NEW GUINEA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ PAPUA NEW GUINEA

 • Tổng số BIN: 25
 • Visa: 17
 • Amex: 1
 • MasterCard: 7
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
PARAGUAY

PARAGUAY

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ PARAGUAY

 • Tổng số BIN: 291
 • Visa: 171
 • Amex: 2
 • MasterCard: 116
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 2
PERU

PERU

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ PERU

 • Tổng số BIN: 509
 • Visa: 289
 • Amex: 23
 • MasterCard: 114
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 83
PHILIPPINES

PHILIPPINES

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ PHILIPPINES

 • Tổng số BIN: 522
 • Visa: 198
 • Amex: 10
 • MasterCard: 219
 • Discover: 1
 • Các thương hiệu khác: 94
POLAND

POLAND

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ POLAND

 • Tổng số BIN: 1488
 • Visa: 742
 • Amex: 9
 • MasterCard: 530
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 207
PORTUGAL

PORTUGAL

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ PORTUGAL

 • Tổng số BIN: 610
 • Visa: 345
 • Amex: 38
 • MasterCard: 98
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 129
PUERTO RICO

PUERTO RICO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ PUERTO RICO

 • Tổng số BIN: 511
 • Visa: 282
 • Amex: 7
 • MasterCard: 217
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 5
QATAR

QATAR

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ QATAR

 • Tổng số BIN: 396
 • Visa: 165
 • Amex: 0
 • MasterCard: 119
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 112
REUNION

REUNION

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ REUNION

 • Tổng số BIN: 1
 • Visa: 0
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
ROMANIA

ROMANIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ROMANIA

 • Tổng số BIN: 844
 • Visa: 294
 • Amex: 9
 • MasterCard: 248
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 293
RUSSIAN FEDERATION

RUSSIAN FEDERATION

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ RUSSIAN FEDERATION

 • Tổng số BIN: 7200
 • Visa: 3109
 • Amex: 27
 • MasterCard: 2292
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1772
RWANDA

RWANDA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ RWANDA

 • Tổng số BIN: 60
 • Visa: 43
 • Amex: 0
 • MasterCard: 17
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
SAINT KITTS AND NEVIS

SAINT KITTS AND NEVIS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SAINT KITTS AND NEVIS

 • Tổng số BIN: 99
 • Visa: 47
 • Amex: 0
 • MasterCard: 51
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
SAINT LUCIA

SAINT LUCIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SAINT LUCIA

 • Tổng số BIN: 38
 • Visa: 37
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

 • Tổng số BIN: 42
 • Visa: 30
 • Amex: 0
 • MasterCard: 10
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 2
SAMOA

SAMOA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SAMOA

 • Tổng số BIN: 12
 • Visa: 9
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
SAN MARINO

SAN MARINO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SAN MARINO

 • Tổng số BIN: 16
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 10
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 2
SAUDI ARABIA

SAUDI ARABIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SAUDI ARABIA

 • Tổng số BIN: 521
 • Visa: 235
 • Amex: 6
 • MasterCard: 157
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 123
SENEGAL

SENEGAL

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SENEGAL

 • Tổng số BIN: 108
 • Visa: 82
 • Amex: 0
 • MasterCard: 22
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 4
SERBIA

SERBIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SERBIA

 • Tổng số BIN: 640
 • Visa: 220
 • Amex: 3
 • MasterCard: 112
 • Discover: 250
 • Các thương hiệu khác: 55
SEYCHELLES

SEYCHELLES

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SEYCHELLES

 • Tổng số BIN: 38
 • Visa: 33
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
SIERRA LEONE

SIERRA LEONE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SIERRA LEONE

 • Tổng số BIN: 31
 • Visa: 19
 • Amex: 0
 • MasterCard: 12
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
SINGAPORE

SINGAPORE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SINGAPORE

 • Tổng số BIN: 997
 • Visa: 222
 • Amex: 72
 • MasterCard: 226
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 477
SINT MAARTEN (DUTCH PART)

SINT MAARTEN (DUTCH PART)

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SINT MAARTEN (DUTCH PART)

 • Tổng số BIN: 17
 • Visa: 11
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
SLOVAKIA

SLOVAKIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SLOVAKIA

 • Tổng số BIN: 279
 • Visa: 122
 • Amex: 2
 • MasterCard: 112
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 43
SLOVENIA

SLOVENIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SLOVENIA

 • Tổng số BIN: 183
 • Visa: 56
 • Amex: 3
 • MasterCard: 45
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 79
SOLOMON ISLANDS

SOLOMON ISLANDS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SOLOMON ISLANDS

 • Tổng số BIN: 15
 • Visa: 12
 • Amex: 1
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
SOMALIA

SOMALIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SOMALIA

 • Tổng số BIN: 3
 • Visa: 0
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
SOUTH AFRICA

SOUTH AFRICA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SOUTH AFRICA

 • Tổng số BIN: 817
 • Visa: 448
 • Amex: 25
 • MasterCard: 237
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 107
SOUTH SUDAN

SOUTH SUDAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SOUTH SUDAN

 • Tổng số BIN: 4
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
SPAIN

SPAIN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SPAIN

 • Tổng số BIN: 3732
 • Visa: 1741
 • Amex: 237
 • MasterCard: 660
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1094
SRI LANKA

SRI LANKA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SRI LANKA

 • Tổng số BIN: 351
 • Visa: 229
 • Amex: 9
 • MasterCard: 104
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 9
SUDAN

SUDAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SUDAN

 • Tổng số BIN: 1
 • Visa: 0
 • Amex: 0
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
SURINAME

SURINAME

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SURINAME

 • Tổng số BIN: 20
 • Visa: 6
 • Amex: 0
 • MasterCard: 13
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
SWAZILAND

SWAZILAND

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SWAZILAND

 • Tổng số BIN: 16
 • Visa: 8
 • Amex: 0
 • MasterCard: 8
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
SWEDEN

SWEDEN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SWEDEN

 • Tổng số BIN: 597
 • Visa: 209
 • Amex: 157
 • MasterCard: 162
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 69
SWITZERLAND

SWITZERLAND

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SWITZERLAND

 • Tổng số BIN: 729
 • Visa: 307
 • Amex: 106
 • MasterCard: 160
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 156
SYRIAN ARAB REPUBLIC

SYRIAN ARAB REPUBLIC

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ SYRIAN ARAB REPUBLIC

 • Tổng số BIN: 52
 • Visa: 16
 • Amex: 2
 • MasterCard: 30
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 4
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

 • Tổng số BIN: 1111
 • Visa: 458
 • Amex: 28
 • MasterCard: 458
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 167
TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ TAJIKISTAN

 • Tổng số BIN: 47
 • Visa: 36
 • Amex: 0
 • MasterCard: 8
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 3
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF

TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF

 • Tổng số BIN: 175
 • Visa: 124
 • Amex: 0
 • MasterCard: 48
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 3
THAILAND

THAILAND

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ THAILAND

 • Tổng số BIN: 669
 • Visa: 329
 • Amex: 84
 • MasterCard: 141
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 115
TIMOR-LESTE

TIMOR-LESTE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ TIMOR-LESTE

 • Tổng số BIN: 7
 • Visa: 6
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
TOGO

TOGO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ TOGO

 • Tổng số BIN: 53
 • Visa: 41
 • Amex: 0
 • MasterCard: 12
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
TONGA

TONGA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ TONGA

 • Tổng số BIN: 12
 • Visa: 10
 • Amex: 1
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
TRINIDAD AND TOBAGO

TRINIDAD AND TOBAGO

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ TRINIDAD AND TOBAGO

 • Tổng số BIN: 118
 • Visa: 89
 • Amex: 0
 • MasterCard: 28
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
TUNISIA

TUNISIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ TUNISIA

 • Tổng số BIN: 298
 • Visa: 133
 • Amex: 3
 • MasterCard: 140
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 22
TURKEY

TURKEY

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ TURKEY

 • Tổng số BIN: 1478
 • Visa: 472
 • Amex: 34
 • MasterCard: 427
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 545
TURKMENISTAN

TURKMENISTAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ TURKMENISTAN

 • Tổng số BIN: 14
 • Visa: 10
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
TURKS AND CAICOS ISLANDS

TURKS AND CAICOS ISLANDS

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ TURKS AND CAICOS ISLANDS

 • Tổng số BIN: 59
 • Visa: 24
 • Amex: 0
 • MasterCard: 35
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
UGANDA

UGANDA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ UGANDA

 • Tổng số BIN: 110
 • Visa: 90
 • Amex: 0
 • MasterCard: 16
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 4
UKRAINE

UKRAINE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ UKRAINE

 • Tổng số BIN: 1896
 • Visa: 828
 • Amex: 4
 • MasterCard: 666
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 398
UNITED ARAB EMIRATES

UNITED ARAB EMIRATES

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ UNITED ARAB EMIRATES

 • Tổng số BIN: 1119
 • Visa: 536
 • Amex: 0
 • MasterCard: 456
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 127
UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ UNITED KINGDOM

 • Tổng số BIN: 7004
 • Visa: 2382
 • Amex: 479
 • MasterCard: 1430
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 2713
UNITED STATES

UNITED STATES

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ UNITED STATES

 • Tổng số BIN: 164128
 • Visa: 55329
 • Amex: 15047
 • MasterCard: 21306
 • Discover: 32964
 • Các thương hiệu khác: 39482
URUGUAY

URUGUAY

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ URUGUAY

 • Tổng số BIN: 299
 • Visa: 137
 • Amex: 10
 • MasterCard: 122
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 30
UZBEKISTAN

UZBEKISTAN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ UZBEKISTAN

 • Tổng số BIN: 88
 • Visa: 74
 • Amex: 0
 • MasterCard: 9
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 5
VANUATU

VANUATU

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ VANUATU

 • Tổng số BIN: 22
 • Visa: 18
 • Amex: 1
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF

VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF

 • Tổng số BIN: 750
 • Visa: 288
 • Amex: 51
 • MasterCard: 261
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 150
VIETNAM

VIETNAM

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ VIETNAM

 • Tổng số BIN: 579
 • Visa: 291
 • Amex: 9
 • MasterCard: 158
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 121
VIRGIN ISLANDS, BRITISH

VIRGIN ISLANDS, BRITISH

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ VIRGIN ISLANDS, BRITISH

 • Tổng số BIN: 24
 • Visa: 18
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
VIRGIN ISLANDS, U.S.

VIRGIN ISLANDS, U.S.

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ VIRGIN ISLANDS, U.S.

 • Tổng số BIN: 68
 • Visa: 32
 • Amex: 0
 • MasterCard: 35
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 1
YEMEN

YEMEN

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ YEMEN

 • Tổng số BIN: 62
 • Visa: 36
 • Amex: 0
 • MasterCard: 26
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0
ZAMBIA

ZAMBIA

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ZAMBIA

 • Tổng số BIN: 92
 • Visa: 81
 • Amex: 0
 • MasterCard: 8
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 3
ZIMBABWE

ZIMBABWE

Tổng quan nhanh về số BIN được cấp bởi các ngân hàng từ ZIMBABWE

 • Tổng số BIN: 98
 • Visa: 64
 • Amex: 0
 • MasterCard: 34
 • Discover: 0
 • Các thương hiệu khác: 0

Bao gồm những công cụ nào?

Bin Check cung cấp nhiều công cụ miễn phí như trình kiểm tra BIN, trình kiểm tra IP / BIN, Định vị địa lý, v.v. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ API có thể được tích hợp dễ dàng.

Trình kiểm tra BIN

Kiểm tra số BIN của thẻ tín dụng và xác minh thông tin quan trọng đó

Trình kiểm tra IP / BIN

Khớp quốc gia của địa chỉ IP với quốc gia của BIN

Tìm kiếm BIN

Tìm kiếm bất kỳ BIN nào sử dụng thương hiệu, quốc gia, ngân hàng, v.v.

Máy tạo thẻ tín dụng

Tạo mẫu thẻ tín dụng để thử nghiệm

Mã hóa địa lý

Định vị bất kỳ địa chỉ nào trên bản đồ bằng cách sử dụng bất kỳ mã ZIP hoặc tên đường phố nào

Điều tra gian lận thẻ tín dụng

Hướng dẫn ngắn gọn để giúp bạn điều tra các giao dịch đáng ngờ.

Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ hoặc công cụ của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu trữ thông tin nhằm giúp cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn và cho các mục đích tiếp thị.

Công cụ này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Trong khi mọi nỗ lực được thực hiện để cung cấp dữ liệu chính xác, người dùng phải thừa nhận rằng trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến tính chính xác của nó. Chỉ ngân hàng của bạn mới có thể xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng chính xác. Nếu bạn đang thực hiện một khoản thanh toán quan trọng, đây là thời điểm quan trọng, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với ngân hàng của bạn trước.