لیست BIN

پایگاه داده کامل BIN/IIN را کاوش کنید

شما می توانید پایگاه داده ما را با استفاده از این صفحه کاوش کنید، این صفحه برای نشان دادن تمام اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده ما ایجاد شده است. شما بر اساس کشور، برند، نوع یا بانک ها و غیره کاوش می کنید.

لیست BIN/IIN چیست و چه اطلاعاتی را ارائه می دهد؟

یک نمای کلی از داده‌های اعداد BIN طبقه‌بندی‌شده بر اساس کشورها دریافت کنید، می‌توانید در مورد تعداد BIN، بانک‌ها و مارک‌های هر کشور ایده بگیرید. می توانید از فیلتر برای جستجوی یک کشور خاص استفاده کنید، با نام کشور جستجو کنید.

برای بررسی لیست BIN یک کشور، کافیست روی کشوری که می خواهید بیشتر بدانید کلیک کنید تا به صفحه ای با لیستی از بانک ها و موسسات صادرکننده کارت بروید. دوباره، می‌توانید نام بانک/ صادرکننده را فیلتر کنید تا آنچه را که به دنبال آن هستید بیابید.

وقتی یک بانک/ صادرکننده را از لیست انتخاب می‌کنید، صفحه‌ای با فهرست کامل مارک‌ها و شماره‌های BIN/IIN با برخی جزئیات پیدا می‌کنید. در آنجا می توانید شماره های BIN/IIN مورد نظر خود را به صورت رایگان بررسی و تأیید کنید.

کاوش اعداد BIN بر اساس کشور

فقط روی کشوری که می خواهید برای مشاهده بانک ها و شماره BIN آن کلیک کنید

AFGHANISTAN

AFGHANISTAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از AFGHANISTAN

 • مجموع شماره های BIN: 25
 • Visa: 9
 • Amex: 0
 • MasterCard: 16
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
ALBANIA

ALBANIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ALBANIA

 • مجموع شماره های BIN: 102
 • Visa: 56
 • Amex: 2
 • MasterCard: 31
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 13
ALGERIA

ALGERIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ALGERIA

 • مجموع شماره های BIN: 77
 • Visa: 44
 • Amex: 0
 • MasterCard: 18
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 15
AMERICAN SAMOA

AMERICAN SAMOA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از AMERICAN SAMOA

 • مجموع شماره های BIN: 7
 • Visa: 4
 • Amex: 1
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
ANDORRA

ANDORRA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ANDORRA

 • مجموع شماره های BIN: 71
 • Visa: 57
 • Amex: 2
 • MasterCard: 9
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 3
ANGOLA

ANGOLA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ANGOLA

 • مجموع شماره های BIN: 104
 • Visa: 83
 • Amex: 0
 • MasterCard: 20
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
ANGUILLA

ANGUILLA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ANGUILLA

 • مجموع شماره های BIN: 25
 • Visa: 23
 • Amex: 0
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
ANTIGUA AND BARBUDA

ANTIGUA AND BARBUDA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ANTIGUA AND BARBUDA

 • مجموع شماره های BIN: 127
 • Visa: 86
 • Amex: 0
 • MasterCard: 41
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
ARGENTINA

ARGENTINA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ARGENTINA

 • مجموع شماره های BIN: 1434
 • Visa: 777
 • Amex: 81
 • MasterCard: 384
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 192
ARMENIA

ARMENIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ARMENIA

 • مجموع شماره های BIN: 199
 • Visa: 107
 • Amex: 4
 • MasterCard: 65
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 23
ARUBA

ARUBA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ARUBA

 • مجموع شماره های BIN: 86
 • Visa: 61
 • Amex: 2
 • MasterCard: 23
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
AUSTRALIA

AUSTRALIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از AUSTRALIA

 • مجموع شماره های BIN: 2788
 • Visa: 812
 • Amex: 292
 • MasterCard: 503
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1181
AUSTRIA

AUSTRIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از AUSTRIA

 • مجموع شماره های BIN: 837
 • Visa: 205
 • Amex: 102
 • MasterCard: 165
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 365
AZERBAIJAN

AZERBAIJAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از AZERBAIJAN

 • مجموع شماره های BIN: 476
 • Visa: 241
 • Amex: 1
 • MasterCard: 194
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 40
BAHAMAS

BAHAMAS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BAHAMAS

 • مجموع شماره های BIN: 116
 • Visa: 82
 • Amex: 0
 • MasterCard: 34
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
BAHRAIN

BAHRAIN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BAHRAIN

 • مجموع شماره های BIN: 309
 • Visa: 148
 • Amex: 44
 • MasterCard: 109
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 8
BANGLADESH

BANGLADESH

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BANGLADESH

 • مجموع شماره های BIN: 508
 • Visa: 351
 • Amex: 6
 • MasterCard: 103
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 48
BARBADOS

BARBADOS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BARBADOS

 • مجموع شماره های BIN: 95
 • Visa: 62
 • Amex: 0
 • MasterCard: 31
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 2
BELARUS

BELARUS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BELARUS

 • مجموع شماره های BIN: 286
 • Visa: 181
 • Amex: 2
 • MasterCard: 62
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 41
BELGIUM

BELGIUM

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BELGIUM

 • مجموع شماره های BIN: 580
 • Visa: 132
 • Amex: 112
 • MasterCard: 136
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 200
BELIZE

BELIZE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BELIZE

 • مجموع شماره های BIN: 150
 • Visa: 61
 • Amex: 0
 • MasterCard: 79
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 10
BENIN

BENIN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BENIN

 • مجموع شماره های BIN: 49
 • Visa: 36
 • Amex: 0
 • MasterCard: 13
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
BERMUDA

BERMUDA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BERMUDA

 • مجموع شماره های BIN: 86
 • Visa: 39
 • Amex: 0
 • MasterCard: 46
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
BHUTAN

BHUTAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BHUTAN

 • مجموع شماره های BIN: 10
 • Visa: 8
 • Amex: 0
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF

BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF

 • مجموع شماره های BIN: 178
 • Visa: 133
 • Amex: 0
 • MasterCard: 39
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 6
BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BOSNIA AND HERZEGOVINA

 • مجموع شماره های BIN: 311
 • Visa: 125
 • Amex: 90
 • MasterCard: 73
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 23
BOTSWANA

BOTSWANA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BOTSWANA

 • مجموع شماره های BIN: 92
 • Visa: 85
 • Amex: 0
 • MasterCard: 7
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
BRAZIL

BRAZIL

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BRAZIL

 • مجموع شماره های BIN: 6748
 • Visa: 1765
 • Amex: 1
 • MasterCard: 1400
 • Discover: 412
 • برندهای دیگر: 3170
BRUNEI DARUSSALAM

BRUNEI DARUSSALAM

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BRUNEI DARUSSALAM

 • مجموع شماره های BIN: 75
 • Visa: 37
 • Amex: 1
 • MasterCard: 34
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 3
BULGARIA

BULGARIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BULGARIA

 • مجموع شماره های BIN: 644
 • Visa: 193
 • Amex: 3
 • MasterCard: 183
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 265
BURKINA FASO

BURKINA FASO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BURKINA FASO

 • مجموع شماره های BIN: 51
 • Visa: 42
 • Amex: 0
 • MasterCard: 9
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
BURUNDI

BURUNDI

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از BURUNDI

 • مجموع شماره های BIN: 23
 • Visa: 18
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
CAMBODIA

CAMBODIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CAMBODIA

 • مجموع شماره های BIN: 141
 • Visa: 102
 • Amex: 1
 • MasterCard: 31
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 7
CAMEROON

CAMEROON

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CAMEROON

 • مجموع شماره های BIN: 75
 • Visa: 52
 • Amex: 0
 • MasterCard: 15
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 8
CANADA

CANADA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CANADA

 • مجموع شماره های BIN: 16603
 • Visa: 1782
 • Amex: 348
 • MasterCard: 1062
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 13411
CAPE VERDE

CAPE VERDE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CAPE VERDE

 • مجموع شماره های BIN: 32
 • Visa: 23
 • Amex: 0
 • MasterCard: 9
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
CAYMAN ISLANDS

CAYMAN ISLANDS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CAYMAN ISLANDS

 • مجموع شماره های BIN: 106
 • Visa: 73
 • Amex: 0
 • MasterCard: 33
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

 • مجموع شماره های BIN: 4
 • Visa: 3
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
CHAD

CHAD

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CHAD

 • مجموع شماره های BIN: 21
 • Visa: 17
 • Amex: 0
 • MasterCard: 4
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
CHILE

CHILE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CHILE

 • مجموع شماره های BIN: 1395
 • Visa: 178
 • Amex: 9
 • MasterCard: 134
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1074
CHINA

CHINA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CHINA

 • مجموع شماره های BIN: 15663
 • Visa: 597
 • Amex: 46
 • MasterCard: 405
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 14615
COLOMBIA

COLOMBIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از COLOMBIA

 • مجموع شماره های BIN: 1252
 • Visa: 534
 • Amex: 26
 • MasterCard: 301
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 391
COMOROS

COMOROS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از COMOROS

 • مجموع شماره های BIN: 13
 • Visa: 9
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
CONGO

CONGO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CONGO

 • مجموع شماره های BIN: 37
 • Visa: 32
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

 • مجموع شماره های BIN: 101
 • Visa: 52
 • Amex: 0
 • MasterCard: 49
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
COOK ISLANDS

COOK ISLANDS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از COOK ISLANDS

 • مجموع شماره های BIN: 15
 • Visa: 11
 • Amex: 1
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
COSTA RICA

COSTA RICA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از COSTA RICA

 • مجموع شماره های BIN: 753
 • Visa: 373
 • Amex: 7
 • MasterCard: 256
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 117
COTE D'IVOIRE

COTE D'IVOIRE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از COTE D'IVOIRE

 • مجموع شماره های BIN: 116
 • Visa: 89
 • Amex: 1
 • MasterCard: 20
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 6
CROATIA

CROATIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CROATIA

 • مجموع شماره های BIN: 391
 • Visa: 109
 • Amex: 15
 • MasterCard: 101
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 166
CURACAO

CURACAO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CURACAO

 • مجموع شماره های BIN: 116
 • Visa: 53
 • Amex: 0
 • MasterCard: 61
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 2
CYPRUS

CYPRUS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CYPRUS

 • مجموع شماره های BIN: 207
 • Visa: 131
 • Amex: 2
 • MasterCard: 61
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 13
CZECH REPUBLIC

CZECH REPUBLIC

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از CZECH REPUBLIC

 • مجموع شماره های BIN: 507
 • Visa: 157
 • Amex: 4
 • MasterCard: 196
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 150
DENMARK

DENMARK

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از DENMARK

 • مجموع شماره های BIN: 1124
 • Visa: 182
 • Amex: 37
 • MasterCard: 245
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 660
DJIBOUTI

DJIBOUTI

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از DJIBOUTI

 • مجموع شماره های BIN: 17
 • Visa: 10
 • Amex: 0
 • MasterCard: 7
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
DOMINICA

DOMINICA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از DOMINICA

 • مجموع شماره های BIN: 24
 • Visa: 21
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
DOMINICAN REPUBLIC

DOMINICAN REPUBLIC

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از DOMINICAN REPUBLIC

 • مجموع شماره های BIN: 616
 • Visa: 429
 • Amex: 13
 • MasterCard: 145
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 29
ECUADOR

ECUADOR

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ECUADOR

 • مجموع شماره های BIN: 432
 • Visa: 211
 • Amex: 8
 • MasterCard: 130
 • Discover: 6
 • برندهای دیگر: 77
EGYPT

EGYPT

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از EGYPT

 • مجموع شماره های BIN: 673
 • Visa: 289
 • Amex: 9
 • MasterCard: 326
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 49
EL SALVADOR

EL SALVADOR

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از EL SALVADOR

 • مجموع شماره های BIN: 319
 • Visa: 211
 • Amex: 4
 • MasterCard: 96
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 8
EQUATORIAL GUINEA

EQUATORIAL GUINEA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از EQUATORIAL GUINEA

 • مجموع شماره های BIN: 17
 • Visa: 11
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
ESTONIA

ESTONIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ESTONIA

 • مجموع شماره های BIN: 119
 • Visa: 41
 • Amex: 1
 • MasterCard: 56
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 21
ETHIOPIA

ETHIOPIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ETHIOPIA

 • مجموع شماره های BIN: 24
 • Visa: 18
 • Amex: 1
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
FAROE ISLANDS

FAROE ISLANDS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از FAROE ISLANDS

 • مجموع شماره های BIN: 1
 • Visa: 1
 • Amex: 0
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
FIJI

FIJI

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از FIJI

 • مجموع شماره های BIN: 27
 • Visa: 17
 • Amex: 1
 • MasterCard: 8
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
FINLAND

FINLAND

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از FINLAND

 • مجموع شماره های BIN: 1000
 • Visa: 165
 • Amex: 152
 • MasterCard: 143
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 540
FRANCE

FRANCE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از FRANCE

 • مجموع شماره های BIN: 3921
 • Visa: 2340
 • Amex: 128
 • MasterCard: 931
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 522
FRENCH POLYNESIA

FRENCH POLYNESIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از FRENCH POLYNESIA

 • مجموع شماره های BIN: 2
 • Visa: 1
 • Amex: 1
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
GABON

GABON

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GABON

 • مجموع شماره های BIN: 34
 • Visa: 28
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
GAMBIA

GAMBIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GAMBIA

 • مجموع شماره های BIN: 29
 • Visa: 21
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 3
GEORGIA

GEORGIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GEORGIA

 • مجموع شماره های BIN: 220
 • Visa: 128
 • Amex: 2
 • MasterCard: 71
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 19
GERMANY

GERMANY

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GERMANY

 • مجموع شماره های BIN: 3686
 • Visa: 867
 • Amex: 142
 • MasterCard: 633
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 2044
GHANA

GHANA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GHANA

 • مجموع شماره های BIN: 238
 • Visa: 170
 • Amex: 3
 • MasterCard: 55
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 10
GIBRALTAR

GIBRALTAR

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GIBRALTAR

 • مجموع شماره های BIN: 42
 • Visa: 35
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
GREECE

GREECE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GREECE

 • مجموع شماره های BIN: 609
 • Visa: 278
 • Amex: 9
 • MasterCard: 126
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 196
GRENADA

GRENADA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GRENADA

 • مجموع شماره های BIN: 33
 • Visa: 28
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
GUAM

GUAM

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GUAM

 • مجموع شماره های BIN: 41
 • Visa: 29
 • Amex: 0
 • MasterCard: 11
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
GUATEMALA

GUATEMALA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GUATEMALA

 • مجموع شماره های BIN: 514
 • Visa: 398
 • Amex: 5
 • MasterCard: 92
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 19
GUINEA

GUINEA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GUINEA

 • مجموع شماره های BIN: 33
 • Visa: 27
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
GUINEA-BISSAU

GUINEA-BISSAU

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GUINEA-BISSAU

 • مجموع شماره های BIN: 8
 • Visa: 7
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
GUYANA

GUYANA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از GUYANA

 • مجموع شماره های BIN: 24
 • Visa: 19
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
HAITI

HAITI

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از HAITI

 • مجموع شماره های BIN: 67
 • Visa: 30
 • Amex: 0
 • MasterCard: 37
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)

HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)

 • مجموع شماره های BIN: 6
 • Visa: 6
 • Amex: 0
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
HONDURAS

HONDURAS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از HONDURAS

 • مجموع شماره های BIN: 365
 • Visa: 254
 • Amex: 4
 • MasterCard: 106
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
HONG KONG

HONG KONG

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از HONG KONG

 • مجموع شماره های BIN: 1374
 • Visa: 352
 • Amex: 184
 • MasterCard: 327
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 511
HUNGARY

HUNGARY

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از HUNGARY

 • مجموع شماره های BIN: 440
 • Visa: 173
 • Amex: 2
 • MasterCard: 208
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 57
ICELAND

ICELAND

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ICELAND

 • مجموع شماره های BIN: 86
 • Visa: 51
 • Amex: 2
 • MasterCard: 28
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 5
INDIA

INDIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از INDIA

 • مجموع شماره های BIN: 8507
 • Visa: 1742
 • Amex: 176
 • MasterCard: 1090
 • Discover: 1713
 • برندهای دیگر: 3786
INDONESIA

INDONESIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از INDONESIA

 • مجموع شماره های BIN: 735
 • Visa: 378
 • Amex: 15
 • MasterCard: 273
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 69
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF

 • مجموع شماره های BIN: 21
 • Visa: 6
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 12
IRAQ

IRAQ

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از IRAQ

 • مجموع شماره های BIN: 147
 • Visa: 48
 • Amex: 0
 • MasterCard: 99
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
IRELAND

IRELAND

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از IRELAND

 • مجموع شماره های BIN: 540
 • Visa: 173
 • Amex: 12
 • MasterCard: 82
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 273
ISLE OF MAN

ISLE OF MAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ISLE OF MAN

 • مجموع شماره های BIN: 4
 • Visa: 2
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
ISRAEL

ISRAEL

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ISRAEL

 • مجموع شماره های BIN: 352
 • Visa: 116
 • Amex: 13
 • MasterCard: 64
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 159
ITALY

ITALY

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ITALY

 • مجموع شماره های BIN: 2813
 • Visa: 596
 • Amex: 142
 • MasterCard: 643
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1432
JAMAICA

JAMAICA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از JAMAICA

 • مجموع شماره های BIN: 117
 • Visa: 69
 • Amex: 1
 • MasterCard: 34
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 13
JAPAN

JAPAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از JAPAN

 • مجموع شماره های BIN: 13970
 • Visa: 1290
 • Amex: 130
 • MasterCard: 1175
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 11375
JERSEY

JERSEY

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از JERSEY

 • مجموع شماره های BIN: 2
 • Visa: 0
 • Amex: 0
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
JORDAN

JORDAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از JORDAN

 • مجموع شماره های BIN: 403
 • Visa: 212
 • Amex: 2
 • MasterCard: 179
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 10
KAZAKHSTAN

KAZAKHSTAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از KAZAKHSTAN

 • مجموع شماره های BIN: 433
 • Visa: 287
 • Amex: 3
 • MasterCard: 119
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 24
KENYA

KENYA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از KENYA

 • مجموع شماره های BIN: 339
 • Visa: 225
 • Amex: 9
 • MasterCard: 90
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 15
KIRIBATI

KIRIBATI

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از KIRIBATI

 • مجموع شماره های BIN: 5
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

 • مجموع شماره های BIN: 3
 • Visa: 2
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
KOREA, REPUBLIC OF

KOREA, REPUBLIC OF

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از KOREA, REPUBLIC OF

 • مجموع شماره های BIN: 3457
 • Visa: 717
 • Amex: 100
 • MasterCard: 573
 • Discover: 356
 • برندهای دیگر: 1711
KOSOVO, REPUBLIC OF

KOSOVO, REPUBLIC OF

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از KOSOVO, REPUBLIC OF

 • مجموع شماره های BIN: 55
 • Visa: 34
 • Amex: 0
 • MasterCard: 15
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 6
KUWAIT

KUWAIT

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از KUWAIT

 • مجموع شماره های BIN: 271
 • Visa: 143
 • Amex: 0
 • MasterCard: 119
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 9
KYRGYZSTAN

KYRGYZSTAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از KYRGYZSTAN

 • مجموع شماره های BIN: 80
 • Visa: 60
 • Amex: 0
 • MasterCard: 16
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 4
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

 • مجموع شماره های BIN: 56
 • Visa: 37
 • Amex: 0
 • MasterCard: 13
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 6
LATVIA

LATVIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از LATVIA

 • مجموع شماره های BIN: 278
 • Visa: 125
 • Amex: 3
 • MasterCard: 116
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 34
LEBANON

LEBANON

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از LEBANON

 • مجموع شماره های BIN: 652
 • Visa: 321
 • Amex: 1
 • MasterCard: 324
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 6
LESOTHO

LESOTHO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از LESOTHO

 • مجموع شماره های BIN: 8
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 4
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
LIBERIA

LIBERIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از LIBERIA

 • مجموع شماره های BIN: 17
 • Visa: 12
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

 • مجموع شماره های BIN: 54
 • Visa: 28
 • Amex: 0
 • MasterCard: 26
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
LIECHTENSTEIN

LIECHTENSTEIN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از LIECHTENSTEIN

 • مجموع شماره های BIN: 4
 • Visa: 1
 • Amex: 0
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
LITHUANIA

LITHUANIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از LITHUANIA

 • مجموع شماره های BIN: 174
 • Visa: 93
 • Amex: 3
 • MasterCard: 58
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 20
LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از LUXEMBOURG

 • مجموع شماره های BIN: 394
 • Visa: 126
 • Amex: 1
 • MasterCard: 53
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 214
MACAO

MACAO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MACAO

 • مجموع شماره های BIN: 190
 • Visa: 95
 • Amex: 1
 • MasterCard: 69
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 25
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

 • مجموع شماره های BIN: 168
 • Visa: 75
 • Amex: 3
 • MasterCard: 53
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 37
MADAGASCAR

MADAGASCAR

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MADAGASCAR

 • مجموع شماره های BIN: 32
 • Visa: 31
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
MALAWI

MALAWI

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MALAWI

 • مجموع شماره های BIN: 36
 • Visa: 31
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
MALAYSIA

MALAYSIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MALAYSIA

 • مجموع شماره های BIN: 908
 • Visa: 323
 • Amex: 47
 • MasterCard: 277
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 261
MALDIVES

MALDIVES

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MALDIVES

 • مجموع شماره های BIN: 32
 • Visa: 17
 • Amex: 3
 • MasterCard: 10
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 2
MALI

MALI

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MALI

 • مجموع شماره های BIN: 47
 • Visa: 37
 • Amex: 0
 • MasterCard: 8
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 2
MALTA

MALTA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MALTA

 • مجموع شماره های BIN: 100
 • Visa: 42
 • Amex: 1
 • MasterCard: 44
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 13
MARSHALL ISLANDS

MARSHALL ISLANDS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MARSHALL ISLANDS

 • مجموع شماره های BIN: 3
 • Visa: 2
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
MAURITANIA

MAURITANIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MAURITANIA

 • مجموع شماره های BIN: 42
 • Visa: 27
 • Amex: 0
 • MasterCard: 14
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
MAURITIUS

MAURITIUS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MAURITIUS

 • مجموع شماره های BIN: 164
 • Visa: 101
 • Amex: 2
 • MasterCard: 56
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 5
MEXICO

MEXICO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MEXICO

 • مجموع شماره های BIN: 1723
 • Visa: 539
 • Amex: 239
 • MasterCard: 496
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 449
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF

MICRONESIA, FEDERATED STATES OF

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MICRONESIA, FEDERATED STATES OF

 • مجموع شماره های BIN: 4
 • Visa: 3
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
MOLDOVA, REPUBLIC OF

MOLDOVA, REPUBLIC OF

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MOLDOVA, REPUBLIC OF

 • مجموع شماره های BIN: 179
 • Visa: 98
 • Amex: 2
 • MasterCard: 57
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 22
MONGOLIA

MONGOLIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MONGOLIA

 • مجموع شماره های BIN: 133
 • Visa: 92
 • Amex: 2
 • MasterCard: 27
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 12
MONTENEGRO

MONTENEGRO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MONTENEGRO

 • مجموع شماره های BIN: 130
 • Visa: 61
 • Amex: 1
 • MasterCard: 58
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 10
MONTSERRAT

MONTSERRAT

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MONTSERRAT

 • مجموع شماره های BIN: 7
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
MOROCCO

MOROCCO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MOROCCO

 • مجموع شماره های BIN: 392
 • Visa: 161
 • Amex: 12
 • MasterCard: 86
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 133
MOZAMBIQUE

MOZAMBIQUE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MOZAMBIQUE

 • مجموع شماره های BIN: 132
 • Visa: 116
 • Amex: 0
 • MasterCard: 16
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
MYANMAR

MYANMAR

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از MYANMAR

 • مجموع شماره های BIN: 48
 • Visa: 24
 • Amex: 0
 • MasterCard: 19
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 5
NAMIBIA

NAMIBIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از NAMIBIA

 • مجموع شماره های BIN: 61
 • Visa: 44
 • Amex: 0
 • MasterCard: 12
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 5
NEPAL

NEPAL

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از NEPAL

 • مجموع شماره های BIN: 238
 • Visa: 208
 • Amex: 1
 • MasterCard: 26
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 3
NETHERLANDS

NETHERLANDS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از NETHERLANDS

 • مجموع شماره های BIN: 856
 • Visa: 120
 • Amex: 112
 • MasterCard: 124
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 500
NETHERLANDS ANTILLES

NETHERLANDS ANTILLES

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از NETHERLANDS ANTILLES

 • مجموع شماره های BIN: 1
 • Visa: 0
 • Amex: 1
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
NEW ZEALAND

NEW ZEALAND

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از NEW ZEALAND

 • مجموع شماره های BIN: 464
 • Visa: 101
 • Amex: 99
 • MasterCard: 77
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 187
NICARAGUA

NICARAGUA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از NICARAGUA

 • مجموع شماره های BIN: 200
 • Visa: 135
 • Amex: 4
 • MasterCard: 58
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 3
NIGER

NIGER

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از NIGER

 • مجموع شماره های BIN: 26
 • Visa: 19
 • Amex: 0
 • MasterCard: 7
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
NIGERIA

NIGERIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از NIGERIA

 • مجموع شماره های BIN: 483
 • Visa: 262
 • Amex: 2
 • MasterCard: 184
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 35
NORTHERN MARIANA ISLANDS

NORTHERN MARIANA ISLANDS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از NORTHERN MARIANA ISLANDS

 • مجموع شماره های BIN: 10
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
NORWAY

NORWAY

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از NORWAY

 • مجموع شماره های BIN: 894
 • Visa: 472
 • Amex: 96
 • MasterCard: 211
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 115
OMAN

OMAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از OMAN

 • مجموع شماره های BIN: 224
 • Visa: 130
 • Amex: 0
 • MasterCard: 86
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 8
PAKISTAN

PAKISTAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از PAKISTAN

 • مجموع شماره های BIN: 405
 • Visa: 180
 • Amex: 7
 • MasterCard: 102
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 116
PALAU

PALAU

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از PALAU

 • مجموع شماره های BIN: 3
 • Visa: 2
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED

PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED

 • مجموع شماره های BIN: 80
 • Visa: 33
 • Amex: 1
 • MasterCard: 30
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 16
PANAMA

PANAMA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از PANAMA

 • مجموع شماره های BIN: 614
 • Visa: 331
 • Amex: 5
 • MasterCard: 244
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 34
PAPUA NEW GUINEA

PAPUA NEW GUINEA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از PAPUA NEW GUINEA

 • مجموع شماره های BIN: 25
 • Visa: 17
 • Amex: 1
 • MasterCard: 7
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
PARAGUAY

PARAGUAY

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از PARAGUAY

 • مجموع شماره های BIN: 291
 • Visa: 171
 • Amex: 2
 • MasterCard: 116
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 2
PERU

PERU

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از PERU

 • مجموع شماره های BIN: 509
 • Visa: 289
 • Amex: 23
 • MasterCard: 114
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 83
PHILIPPINES

PHILIPPINES

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از PHILIPPINES

 • مجموع شماره های BIN: 522
 • Visa: 198
 • Amex: 10
 • MasterCard: 219
 • Discover: 1
 • برندهای دیگر: 94
POLAND

POLAND

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از POLAND

 • مجموع شماره های BIN: 1488
 • Visa: 742
 • Amex: 9
 • MasterCard: 530
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 207
PORTUGAL

PORTUGAL

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از PORTUGAL

 • مجموع شماره های BIN: 610
 • Visa: 345
 • Amex: 38
 • MasterCard: 98
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 129
PUERTO RICO

PUERTO RICO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از PUERTO RICO

 • مجموع شماره های BIN: 511
 • Visa: 282
 • Amex: 7
 • MasterCard: 217
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 5
QATAR

QATAR

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از QATAR

 • مجموع شماره های BIN: 396
 • Visa: 165
 • Amex: 0
 • MasterCard: 119
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 112
REUNION

REUNION

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از REUNION

 • مجموع شماره های BIN: 1
 • Visa: 0
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
ROMANIA

ROMANIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ROMANIA

 • مجموع شماره های BIN: 844
 • Visa: 294
 • Amex: 9
 • MasterCard: 248
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 293
RUSSIAN FEDERATION

RUSSIAN FEDERATION

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از RUSSIAN FEDERATION

 • مجموع شماره های BIN: 7200
 • Visa: 3109
 • Amex: 27
 • MasterCard: 2292
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1772
RWANDA

RWANDA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از RWANDA

 • مجموع شماره های BIN: 60
 • Visa: 43
 • Amex: 0
 • MasterCard: 17
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
SAINT KITTS AND NEVIS

SAINT KITTS AND NEVIS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SAINT KITTS AND NEVIS

 • مجموع شماره های BIN: 99
 • Visa: 47
 • Amex: 0
 • MasterCard: 51
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
SAINT LUCIA

SAINT LUCIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SAINT LUCIA

 • مجموع شماره های BIN: 38
 • Visa: 37
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

 • مجموع شماره های BIN: 42
 • Visa: 30
 • Amex: 0
 • MasterCard: 10
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 2
SAMOA

SAMOA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SAMOA

 • مجموع شماره های BIN: 12
 • Visa: 9
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
SAN MARINO

SAN MARINO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SAN MARINO

 • مجموع شماره های BIN: 16
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 10
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 2
SAUDI ARABIA

SAUDI ARABIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SAUDI ARABIA

 • مجموع شماره های BIN: 521
 • Visa: 235
 • Amex: 6
 • MasterCard: 157
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 123
SENEGAL

SENEGAL

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SENEGAL

 • مجموع شماره های BIN: 108
 • Visa: 82
 • Amex: 0
 • MasterCard: 22
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 4
SERBIA

SERBIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SERBIA

 • مجموع شماره های BIN: 640
 • Visa: 220
 • Amex: 3
 • MasterCard: 112
 • Discover: 250
 • برندهای دیگر: 55
SEYCHELLES

SEYCHELLES

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SEYCHELLES

 • مجموع شماره های BIN: 38
 • Visa: 33
 • Amex: 0
 • MasterCard: 5
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
SIERRA LEONE

SIERRA LEONE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SIERRA LEONE

 • مجموع شماره های BIN: 31
 • Visa: 19
 • Amex: 0
 • MasterCard: 12
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
SINGAPORE

SINGAPORE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SINGAPORE

 • مجموع شماره های BIN: 997
 • Visa: 222
 • Amex: 72
 • MasterCard: 226
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 477
SINT MAARTEN (DUTCH PART)

SINT MAARTEN (DUTCH PART)

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SINT MAARTEN (DUTCH PART)

 • مجموع شماره های BIN: 17
 • Visa: 11
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
SLOVAKIA

SLOVAKIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SLOVAKIA

 • مجموع شماره های BIN: 279
 • Visa: 122
 • Amex: 2
 • MasterCard: 112
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 43
SLOVENIA

SLOVENIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SLOVENIA

 • مجموع شماره های BIN: 183
 • Visa: 56
 • Amex: 3
 • MasterCard: 45
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 79
SOLOMON ISLANDS

SOLOMON ISLANDS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SOLOMON ISLANDS

 • مجموع شماره های BIN: 15
 • Visa: 12
 • Amex: 1
 • MasterCard: 2
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
SOMALIA

SOMALIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SOMALIA

 • مجموع شماره های BIN: 3
 • Visa: 0
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
SOUTH AFRICA

SOUTH AFRICA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SOUTH AFRICA

 • مجموع شماره های BIN: 817
 • Visa: 448
 • Amex: 25
 • MasterCard: 237
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 107
SOUTH SUDAN

SOUTH SUDAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SOUTH SUDAN

 • مجموع شماره های BIN: 4
 • Visa: 4
 • Amex: 0
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
SPAIN

SPAIN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SPAIN

 • مجموع شماره های BIN: 3732
 • Visa: 1741
 • Amex: 237
 • MasterCard: 660
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1094
SRI LANKA

SRI LANKA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SRI LANKA

 • مجموع شماره های BIN: 351
 • Visa: 229
 • Amex: 9
 • MasterCard: 104
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 9
SUDAN

SUDAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SUDAN

 • مجموع شماره های BIN: 1
 • Visa: 0
 • Amex: 0
 • MasterCard: 0
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
SURINAME

SURINAME

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SURINAME

 • مجموع شماره های BIN: 20
 • Visa: 6
 • Amex: 0
 • MasterCard: 13
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
SWAZILAND

SWAZILAND

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SWAZILAND

 • مجموع شماره های BIN: 16
 • Visa: 8
 • Amex: 0
 • MasterCard: 8
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
SWEDEN

SWEDEN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SWEDEN

 • مجموع شماره های BIN: 597
 • Visa: 209
 • Amex: 157
 • MasterCard: 162
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 69
SWITZERLAND

SWITZERLAND

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SWITZERLAND

 • مجموع شماره های BIN: 729
 • Visa: 307
 • Amex: 106
 • MasterCard: 160
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 156
SYRIAN ARAB REPUBLIC

SYRIAN ARAB REPUBLIC

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از SYRIAN ARAB REPUBLIC

 • مجموع شماره های BIN: 52
 • Visa: 16
 • Amex: 2
 • MasterCard: 30
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 4
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

 • مجموع شماره های BIN: 1111
 • Visa: 458
 • Amex: 28
 • MasterCard: 458
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 167
TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از TAJIKISTAN

 • مجموع شماره های BIN: 47
 • Visa: 36
 • Amex: 0
 • MasterCard: 8
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 3
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF

TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF

 • مجموع شماره های BIN: 175
 • Visa: 124
 • Amex: 0
 • MasterCard: 48
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 3
THAILAND

THAILAND

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از THAILAND

 • مجموع شماره های BIN: 669
 • Visa: 329
 • Amex: 84
 • MasterCard: 141
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 115
TIMOR-LESTE

TIMOR-LESTE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از TIMOR-LESTE

 • مجموع شماره های BIN: 7
 • Visa: 6
 • Amex: 0
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
TOGO

TOGO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از TOGO

 • مجموع شماره های BIN: 53
 • Visa: 41
 • Amex: 0
 • MasterCard: 12
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
TONGA

TONGA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از TONGA

 • مجموع شماره های BIN: 12
 • Visa: 10
 • Amex: 1
 • MasterCard: 1
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
TRINIDAD AND TOBAGO

TRINIDAD AND TOBAGO

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از TRINIDAD AND TOBAGO

 • مجموع شماره های BIN: 118
 • Visa: 89
 • Amex: 0
 • MasterCard: 28
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
TUNISIA

TUNISIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از TUNISIA

 • مجموع شماره های BIN: 298
 • Visa: 133
 • Amex: 3
 • MasterCard: 140
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 22
TURKEY

TURKEY

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از TURKEY

 • مجموع شماره های BIN: 1478
 • Visa: 472
 • Amex: 34
 • MasterCard: 427
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 545
TURKMENISTAN

TURKMENISTAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از TURKMENISTAN

 • مجموع شماره های BIN: 14
 • Visa: 10
 • Amex: 0
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
TURKS AND CAICOS ISLANDS

TURKS AND CAICOS ISLANDS

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از TURKS AND CAICOS ISLANDS

 • مجموع شماره های BIN: 59
 • Visa: 24
 • Amex: 0
 • MasterCard: 35
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
UGANDA

UGANDA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از UGANDA

 • مجموع شماره های BIN: 110
 • Visa: 90
 • Amex: 0
 • MasterCard: 16
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 4
UKRAINE

UKRAINE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از UKRAINE

 • مجموع شماره های BIN: 1896
 • Visa: 828
 • Amex: 4
 • MasterCard: 666
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 398
UNITED ARAB EMIRATES

UNITED ARAB EMIRATES

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از UNITED ARAB EMIRATES

 • مجموع شماره های BIN: 1119
 • Visa: 536
 • Amex: 0
 • MasterCard: 456
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 127
UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از UNITED KINGDOM

 • مجموع شماره های BIN: 7004
 • Visa: 2382
 • Amex: 479
 • MasterCard: 1430
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 2713
UNITED STATES

UNITED STATES

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از UNITED STATES

 • مجموع شماره های BIN: 164128
 • Visa: 55329
 • Amex: 15047
 • MasterCard: 21306
 • Discover: 32964
 • برندهای دیگر: 39482
URUGUAY

URUGUAY

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از URUGUAY

 • مجموع شماره های BIN: 299
 • Visa: 137
 • Amex: 10
 • MasterCard: 122
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 30
UZBEKISTAN

UZBEKISTAN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از UZBEKISTAN

 • مجموع شماره های BIN: 88
 • Visa: 74
 • Amex: 0
 • MasterCard: 9
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 5
VANUATU

VANUATU

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از VANUATU

 • مجموع شماره های BIN: 22
 • Visa: 18
 • Amex: 1
 • MasterCard: 3
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF

VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF

 • مجموع شماره های BIN: 750
 • Visa: 288
 • Amex: 51
 • MasterCard: 261
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 150
VIETNAM

VIETNAM

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از VIETNAM

 • مجموع شماره های BIN: 579
 • Visa: 291
 • Amex: 9
 • MasterCard: 158
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 121
VIRGIN ISLANDS, BRITISH

VIRGIN ISLANDS, BRITISH

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از VIRGIN ISLANDS, BRITISH

 • مجموع شماره های BIN: 24
 • Visa: 18
 • Amex: 0
 • MasterCard: 6
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
VIRGIN ISLANDS, U.S.

VIRGIN ISLANDS, U.S.

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از VIRGIN ISLANDS, U.S.

 • مجموع شماره های BIN: 68
 • Visa: 32
 • Amex: 0
 • MasterCard: 35
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 1
YEMEN

YEMEN

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از YEMEN

 • مجموع شماره های BIN: 62
 • Visa: 36
 • Amex: 0
 • MasterCard: 26
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0
ZAMBIA

ZAMBIA

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ZAMBIA

 • مجموع شماره های BIN: 92
 • Visa: 81
 • Amex: 0
 • MasterCard: 8
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 3
ZIMBABWE

ZIMBABWE

مروری سریع بر شماره های BIN صادر شده توسط بانک ها از ZIMBABWE

 • مجموع شماره های BIN: 98
 • Visa: 64
 • Amex: 0
 • MasterCard: 34
 • Discover: 0
 • برندهای دیگر: 0

چه ابزارهایی را شامل می شود؟

Bin Check ابزارهای رایگان بسیاری مانند BIN checker، IP/BIN checker، Geolocation و غیره را ارائه می دهد. همچنین، ما خدمات API را ارائه می دهیم که به راحتی قابل ادغام هستند.

BIN Checker

شماره‌های BIN کارت اعتباری را بررسی کنید و اطلاعات حیاتی آن را تأیید کنید

جستجوگر IP/BIN

کشور آدرس IP را با کشور BIN مطابقت دهید

جستجوی BIN

هر BIN را با استفاده از برند، کشور، بانک و غیره جستجو کنید.

مولد کارت اعتباری

نمونه های کارت اعتباری را برای آزمایش ایجاد کنید

ژئوکدینگ

هر آدرسی را روی نقشه با استفاده از هر نام ZIP یا خیابان پیدا کنید

بررسی تقلب در کارت اعتباری

راهنمای مختصری برای کمک به شما در بررسی تراکنش های مشکوک.

هنگامی که از سایت‌ها، سرویس‌ها یا ابزارهای ما بازدید می‌کنید یا با آنها تعامل می‌کنید، ما یا ارائه‌دهندگان خدمات مجاز ما ممکن است از کوکی‌ها برای ذخیره اطلاعات استفاده کنیم تا به شما کمک کند تجربه بهتر، سریع‌تر و ایمن‌تر و برای اهداف بازاریابی ارائه دهید.

این ابزار فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. در حالی که تمام تلاش ها برای ارائه داده های دقیق انجام می شود، کاربران باید اذعان داشته باشند که این وب سایت هیچ گونه مسئولیتی را در رابطه با صحت آن نمی پذیرد. فقط بانک شما می تواند اطلاعات صحیح حساب بانکی را تأیید کند. اگر پرداخت مهمی انجام می‌دهید که زمان بسیار مهمی است، توصیه می‌کنیم ابتدا با بانک خود تماس بگیرید.